Strona 228

Tom III

zdradził Pana naszego Jezusa Chrystusa, gorzej niż Piotr, który się Go po trzykroć zaparł, gorzej niż wszyscy Apostołowie, którzy Go opuścili; owszem, niech mnie pobudzi do tego, bym sobie dobrze.przypomniał, że jako przyczyna wszelkiego rodzaju zła fizycznego i moralnego, a zarazem jako przeszkoda wszelkich dóbr fizycznych i moralnych, jestem powodem wszelkich zdrad, świętokradzkich zaparć i.porzuceń Boga Ojca, Najwyższego Stwórcy, jakich tylko stworzenia się dopuściły.

[175b] 2) Rozdziały: 14, 15 i 16 zechce [spowiednik] odczytywać mi również powoli i w odstępach, a w imię miłości i w duchu Boga Ojca miłosierdzia [por. 2 Kor l, 3] raczy.podsuwać mi wszelkie możliwe refleksjo, zmierzające do upokarzania mnie, a polegające na pomiataniu mną, na naganach i na wyrażeniu pogardy jak to tylko będzie możliwe, a to dla uprzytomnienia mi żem nie żył nigdy zgodnie z niebiańską nauką Boskiego Odkupiciela, żem nie korzystał nigdy ani z Jego Boskich przykładów, ani z nieskończonej Jego miłości, ani też z żadnego z dziel Jego dobroci, lecz że przeciwnie, nadużywałem wszystkiego; i dalej, że to ja jestem prawdziwą przyczyną wszelkich niewdzięczności, wykroczeń, niewierności wszystkich stworzeń przeszłych, obecnych i przyszłych, i że moja wina jest tak potwornie wielka, iż zawiera w sobie ciężkość wszystkich możliwych niewierności popełnianych przez nieprzeliczone stworzenia.

[175c] 3) Ponadto proszę mego spowiednika lub osobę, która zamiast niego świadczyć mi będzie posługę miłości, by był mi czytany rozdział siedemnasty z Ewangelii według św. Jana, zawierający modlitwę, którą Boski Odkupiciel przed udaniem się do ogrodu Getsemani wzniósł do swego Ojca Niebieskiego dla swego uwielbienia i dla uwielbienia Ojca oraz dla wyjednania, by uwielbieni byli uczniowie Jego i ci, co uwierzą w tegoż Jezusa Chrystusa; również w tym celu, aby byli zachowani od wszelkiego zła rzeczywistego i by wszyscy w miłości stali się jedno w Bogu, jak Ojciec, Syn i Duch Święty są Jedno w Boskiej Istocie.

A z mocną nadzieja, że Bóg przez nieskończone miłosierdzie swoje i przez zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Maryi, wszystkich Aniołów i Świętych raczy w całej pełni udzielić niebieskich oświeceń temu, kto mi litościwie będzie asystował, proszę mojego spowiednika lub tego, co będzie przy mnie zamiast niego, aby w miarę tego, jak będzie mi odczytywał poszczególne wiersze wspomnianego siedemnastego rozdziału, z ewangeliczną swobodą zwracał mi uwagę, że w ciągu mego życia nie starałem się nigdy o chwałę Boga w Trójcy Jedynego ani o chwałę tegoż Syna Bożego, który stał się człowiekiem, ani o chwałę Najśw. Maryi, Aniołów i Świętych, ani o wspomaganie dusz czyśćcowych. I niech mi jeszcze przypomina, że obrażałem Boga mego zawsze bez miary, że stanowiłem przeszkodę dla Jego chwały, dla chwały Najśw. Maryi, Aniołów i Świętych, a także dla wspomagania dusz w czyśćcu cierpiących.