Strona 221

Tom III

to, aby przez najmożniejsze swe wstawiennictwo wyjednała dla mnie dar jak najpełniejszego wypełnienia tej pierwszej mojej i ostatniej woli. A że jest ona pełna tak wielkich niedoskonałości, że pojąć ich nie potrafię, niech tedy raczy wyjednać mi jeszcze i to, aby się ta wola oczyściła, ustaliła i udoskonaliła w Jej woli i w woli Ojca, Syna i Ducha Świętego, i abym przez nieprzebrane zasługi Jezusa Chrystusa był przemieniony natychmiast i zupełnie w Boga, albowiem Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem[348]. Amen.

[170] Mojego spowiednika lub [kapłana], który w jego zastępstwie pełnić będzie wobec mnie posługę miłości w chorobie mej uznanej za śmiertelna, proszę jako o łaskę i proste miłosierdzie:

[170a] 1. Aby codziennie, nawet częściej w ciągu dnia, raczył pojednać mnie [z Panem] przez spowiedź sakramentalną.

Aby codziennie, jeśli uzna mnie za odpowiednio usposobionego, pozwalał mi przyjmować Komunię św.

Aby codziennie, poczynając od pierwszego dnia, w którym z powodu choroby nie będę mógł celebrować, odprawił mi lub postarał się o odprawienie Mszy św. z dnia bieżącego.

Aby po stwierdzeniu, że z powodu ciężkiej niemocy odmawianie pacierzy kapłańskich jest mi wzbronione, znalazł się co dzień kapłan lub ktoś inny do odmawiania Brewiarza na głos, tak bym go słyszał, dzięki czemu mógłbym łączyć się z modlitwą przynajmniej sercem.

Proszę jeszcze, aby mi czytano na głos przynajmniej raz lub więcej razy w ciągu dnia, modlitwę nawiedzenia Najśw. Sakramentu i [modlitwę] do Najśw. Dziewicy, ułożone przez św. Alfonsa Liguoriego, oraz „Psalmy św. Bonawentury[349] przypadające na bieżący dzień tygodnia, a to dla uzyskania łaski świętego życia i drogocennej śmierci. Niech też w pokoju mym odmówi ktoś jeszcze, przynajmniej jeden raz na dzień, trzecią część Różańca świętego takim głosem, bym zdolen był przynajmniej sercem wszystkiemu towarzyszyć, gdybym już nie był w stanie także odpowiadać[350].

[170b] 5. Aby polecał komuś odczytywać dla mnie codziennie rozdział Ewangelii św.; w dni zaś, w które choroba się wzmoże, niech zechce polecić, by czytano jeden z czterech opisów męki Pańskiej według porządku Wielkiego Tygodnia.

6. Aby się postarał o czytanie dla mnie przez kwadrans, a nawet przez pół godziny lub — jeśli to możliwe — dłużej, życiorysu jakiegoś Świętego, zwłaszcza zaś rozdziałów dotyczących pokory, cierpliwości,

[348] Por. przyp. 325.

[349] Modlitwa św. Alfonsa cieszy się dotąd ogromnym uznaniem, licząc ponad dwa tysiące wydań! „Psalmy św. Bonawentury” opublikowane podtyt: Piissima erga Dei Genitricem… hebdomadalis supplicatio w dziełku: Tributo Quotidiano. Moccia, Lumt, II 387, nota 1-2.

[350] Cały akapit: „Proszę jeszcze… także odpowiadać” — dod. późn.