Strona 208

Tom III

48. [ LIST O. SERAFINA Z GÓRY ŚW. JANA Z ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH — KAPUCYNÓW] (Lumi — 36, t. I, s. 358—359; rok 1839)

[159][327].

49. [MODLITWY. POBOŻNE INTENCJE. OFIAROWANIA]

(Lumi — 37, t. I, s. 359—372; lata 1839—1840)

[160] Modlitwy, pobożne intencje i ofiarowania skierowane do Jezusa i Najśw. Maryi, i do całej Wspólnoty Niebian.

[160a] Jezu, Miłosierdzie me nieskończone! Ty powiedziałeś w swym miłosierdziu: „Kto uwierzy i ochrzci się, zbawion będzie” [Mk 16, 16]. Wyznaję, że nigdy nie skorzystałem z cennego daru wiary świętej; pragnę jednak wierzyć zawsze od całej wieczności przez całą wieczność oraz wzbudzać w każdej z nieskończenie małych chwil tak wiele aktów wiary, na ile zasługujesz Ty i prawda przez Ciebie objawiona, a wszystkie z taką doskonałością, jakiej jesteś godzien, i w intencji tych wszystkich celów, jakie podobają się Tobie. W zjednoczeniu zaś z nie – przebranymi zasługami Jezusa Chrystusa[328] ofiaruję Ci zasługi zdobyte na drodze wiary przez wszystkich Świętych oraz ich Królową, Najśw.

[327] J[ezus], M[aryja], J[ózef]
Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
Najdroższy w Sercu Jezusa Bracie i najukochańszy Synu w Chrystusie, Księże Wincenty, przesyłam Ci pozdrowienia w Panu.
Z świętej i przewspaniałej Świątnicy Twojej, jaką stanowi Niepokalane i najmilsze Serce Najśw. Dziewicy Maryi, przez gorejące i najsłodsze Serce Jezusa, który jest naszą miłością, przez wszystkie nieskończone zasługi tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Dziewicy Jego Matki i wszystkich Aniołów i Świętych, niechaj zatwierdzi Bóg to, co dzięki wnętrznościom nieskończonego miłosierdzia swego raczył w Tobie dokonać w świętej pustelni u Ojców Kamedułów we Frascati.
Również i ja, w tych duchownych sprawach sługa niegodny, aprobuję i zatwierdzam zgodnie z myślą św. Kościoła rzymskiego wszystko, to, coś w tym piśmie pod wpływem Ducha Świętego skreślił dla swego duchowego postępu. Chętnie też jako kapłan temu wszystkiemu błogosławię, dając zgodnie z życzeniem Twym i prośbą okazję do zasługi świętego posłuszeństwa oraz zaopatrując to swym podpisem.
Rzym, z klasztoru OO. Kapucynów pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia, dnia 24 listopada 1839. Z najniższych sług Twoich w Sercu Jezusowym — Br. Serafin z Góry Św. Jana, kapucyn, niegodny kapłan.

[328] „W zjednoczeniu zaś… Chrystusa” — dod. późn.