Strona 201

Tom III

zasług tegoż Jezusowego obrzezania tylekroć u wielokrotnienych, ile byłoby ludzi ochrzczonych, gdyby się dali ochrzcić i gdyby przyjęli chrzest[319] wszyscy inni przeszli, obecni, przyszli i możliwi, i to mnożeni w nieskończoność przez całą wieczność w każdym z nieprzeliczonych momentów.

[155c] Boże mój, nieskończone me Miłosierdzie! W imię tegoż miłosierdzia Twego, przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Maryi Matki Miłosierdzia, wszystkich Aniołów i Świętych, i przez wszystkie zasługi Kościoła Jezusa Chrystusa wierzę mocno, że od tej chwili na zawsze, a wciąż z coraz to nowym wzrostem doskonałości w każdym nieskończenie małym momencie w ciągu całej wieczności, przez wzgląd na zasługi dzieciństwa Jezusa Chrystusa, ucieczki do Egiptu i powrotu Jego do Nazaretu niweczysz we mnie brzydotę mego dzieciństwa i wszelkie przyziemne skłonności oraz skutki całej nędzy i niedoskonałości tegoż mojego dzieciństwa, a użyczasz mi wszystkich zasług dzieciństwa Jezusa Chrystusa, Jego ucieczki, pobytu w Egipcie i powrotu do Nazaretu. A wszystko to łącznie ze wzrostem wszystkich cnót Jego dzieciństwa tylekroć mnożone, ile jest stworzeń przeszłych, obecnych, przyszłych i możliwych uwielokrotnianych przez całą wieczność w każdym z nieprzeliczonych momentów.

[155d] Boże mój, nieskończone me Miłosierdzie! W imię tegoż nieskończonego miłosierdzia Twego, przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Maryi Matki Miłosierdzia, wszystkich Aniołów i Świętych, i przez wszystkie zasługi całego Kościoła Jezusa Chrystusa, wierzę mocno, że nieprzebrane zasługi i cnoty okresu dziecięcego i pacholęcego Jezusa Chrystusa od tej chwili na zawsze, a ciągle z nowym wzrostem doskonałości w każdym z nieprzeliczonych momentów przez całą wieczność, niweczą we mnie całą brzydotę, wszystkie występki, złe czyny, złe słowa, złe myśli i zaniedbania okresu mego dzieciństwa i wieku pacholęcego wraz ze wszystkimi skutkami tej brzydoty i wszystkich takich tego rodzaju występków, poczynań, słów i zaniedbań. [Ty zaś] udzielasz mi wszystkich zasług i cnót tegoż dzieciąco-pacholęcego okresu Jezusa Chrystusa, i to uwielokrotnione tyle razy i z taką chwałą Twoją, jak gdyby zostały udzielone wszystkim stworzeniom przeszłym, obecnie istniejącym, przyszłym i możliwym, w nieskończoność mnożonym przez całą wieczność w każdym z nieprzeliczonych momentów.

[156] Boże mój, nieskończone me Miłosierdzie! W imię tegoż nieograniczonego miłosierdzia Twego i przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Maryi, wszystkich Aniołów i Świętych, i przez wszystkie zasługi Kościoła Jezusa Chrystusa wierzę mocno, że nieprzebrane zasługi uległości Jezusa stosowanej wobec Najśw. Maryi i św. Józefa, Jego mniemanego

[319] „gdyby się dali… chrzest” — dod. późn. Święty mówi dosłownie o wszystkich stworzeniach, ale jest rzeczą jasną, że tylko ludzie mogą dostąpić chrztu.