Strona 199

Tom III

byśmy prowadzili życie doskonałego i nieustannego ukrzyżowania, doskonałej i ustawicznej ofiary wraz z pełnym uczestnictwem we wszystkich tak wewnętrznych jak zewnętrznych cierpieniach Jezusa i Maryi, łącznie z doskonałym zjednoczeniem Ich woli [w Tobie];

aby prowadzić życie pełne Bożej miłości i wszystkich innych cnót; aby żyć i umierać spełniając jak najdoskonalej wszystkie dobre dzieła oraz aby żyć i umierać spokojnie w porywie żarliwej ku Bogu miłości i cnót wszelakich w stopniu najdoskonalszym tak, by zarówno we mnie jak i w innych życiem naszym było życie Jezusa;

i na podziękowanie za dary, przywileje i łaski udzielone Najśw. Maryi, św. Józefowi, najczystszemu Jej Oblubieńcowi, oraz wszystkim Aniołom i Świętym, jak i za te [dary], których już udzieliłeś i udzielisz jeszcze wszystkim stworzeniom przeszłym, niniejszym i przyszłym, oraz na podziękowanie, jak gdybyś mnie i wszystkim stworzeniom istniejącym i przyszłym udzielił wszelkich łask, przywilejów i darów, których udzieliłbyś wszystkim, gdyby mieli takie usposobienie i zgodność z wolą Bożą, jaką żywiło Najświętsze Człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, i jak gdybyś we mnie i we wszystkich doprowadził do skutku wszelkie zamiary nieskończonej Twej miłości i miłosierdzia we wszystkich dziełach stworzenia, zachowania, odkupienia i uwielbienia — a wszystko to dla wszelkich możliwych celów i na wszelkie możliwe sposoby, jakie są Tobie miłe.

[Ofiaruję Ci to wreszcie na podziękowanie], jak gdybyś już wszystkich umocnił swą nieskończoną mocą, uświęcił wszystkich nieskończoną swą świętością i doskonałością i jak gdybyś przekształcił wszystkich w swe nieskończone przymioty i w siebie samego, Ojcze, Synu i Duchu Święty; i jak gdybyś jednocześnie dał nam poznać, że gdy — jedynie przez działanie nieprzebranego Twego miłosierdzia — będziemy Cię oglądać w Królestwie chwały, to staniemy się [wtedy] do Ciebie podobni: „Będziemy podobni do Niego, bo ujrzymy Go jako jest” [l J 3, 2].