Strona 196

Tom III

[153a] polecam Ci uwielbienie, na jakie ode mnie i od wszystkich stworzeń zasłużyła Córka Twa, Matka i Oblubienica Najśw. Maryja, oraz [uwielbienie], które winniśmy ja i wszyscy, a na które zasługuje dziewięć Chórów anielskich i wszyscy Święci, którzy są i będą aż do skończenia świata. I według nieskończonej wartości nieprzebranych zasług Jezusa Chrystusa, według zasługi i wstawiennictwa Najśw. Maryi, Aniołów i Świętych, oraz z uwagi na przeszłe, obecne i przyszłe zasługi Kościoła Jezusa Chrystusa oddaję w ręce Twe natychmiastowe wybawienie wszystkich dusz z czyśćca, które się tam dostawać będą aż do skończenia świata.

[Polecam] najdoskonalsze uświęcenie wszystkich dusz, które istnieć będą aż do skończenia wieków, i to w takiej pełni, żeby uzupełniły nader obficie braki wszystkich dusz od początku świata aż dotąd, które się nie uświęciły, jak by były powinny, aby na wieki wychwalać nieskończone Twe miłosierdzie [por. Ps 88, 2]. Boże mój, Miłosierdzie moje [por. Ps 58, 18], polecam w Twoje ręce apostolski, katolicki, rzymski Kościół święty wraz z całym duchowieństwem, by się rozszerzał po całym świecie i aby za łaską Twoją tak Ciebie uwielbiał, jakby od początku do końca świata aż do skończenia wieków szerzył się na tym świecie bez zgorszeń, bez błędów, bez odszczepieństw, bez powszedniego nawę! grzechu, a za to w pełni zbawiennych owoców, odpowiednio do nieskończonej wartości nieprzebranych zasług Jezusa Chrystusa i odpowiednie do najszczytniejszych celów Boskiego Odkupienia.

[153b] Boże mój, Miłosierdzie me nieskończone [por. Ps 58, 18] Przez nieocenioną wartość zasług Jezusa Chrystusa, przez zasług i wstawiennictwo Najśw. Maryi, Aniołów i Świętych i przez zasługi Ko ścioła Chrystusowego, tak przeszłe, jak obecne, przyszłe i możliwe, polecam w ręce Twoje najwyższego Pasterza Rzymskiego, święte Kolegium kardynałów i biskupów oraz ich wybór aż do końca świata; [polecam] proboszczów, spowiedników, kaznodziejów, kapłanów i umyci duchownych o różnych święceniach; wszystkie zakony i zbożne instytuty wszelkiego rodzaju; [polecam] Najśw. Bezkrwawą Ofiarę, sakra menty święte, odpusty, głoszenie słowa Bożego, katechizację i rząd; Kościołem; [polecam] wszystkie państwa, miasta, wsie, rodziny i v ogóle świat cały, aby wszędzie i za w- sze przez wieczność całą spełniał się najświętsza Twa wola we wszystkich dziełach Twoich, zgodni z uwielbienia godnymi zamiarami bezgranicznej Twej miłości i Twego nieskończonego miłosierdzia.

[153c] Boże mój, nieskończone Miłosierdzie moje! Oto od całe wieczności i przez całą wieczność w każdym z nieprzeliczonych momentów pragnę po niezliczone razy i niewyczerpanie różne sposoby, z doskonałością Serca Jezusa i Maryi, wzbudzać tyle aktów miłości Boże i wszystkich innych cnót i spełniać tyle dobrych uczynków, na ile z nic Ty zasługujesz, i z taką doskonałością, jakiej jesteś godzien; wszystko zaś dla osiągnięcia wszelkich możliwych a podobających się Tobie zamiarów.