Strona 186

Tom III

pewne, że miłosierdzie Twe niweczy całą nędzę moją, a napełnia mnie wszelkimi darami ponad [udzielane] wszystkim Aniołom, wszystkich Świętym i wszystkim [innym] stworzeniom przeszłym, teraźniejszym przyszłym i możliwym tak, że jeżeli w Maryi cud Twej łaski podziwia muszą wszystkie wieki i pokolenia, to we mnie — co pod względem nędzy, bezbożności i niewdzięczności przewyższam wszystkich zbuntowanych aniołów i cały rodzaj ludzki — będą musieli podziwiać cu miłosierdzia Twojego oraz miłosierdzia Najśw. Maryi, św. Józefa, św Jana Chrzciciela, wszystkich Świętych i całego Kościoła Jezusa Chrystusa, którzy przez modlitwy swe i zasługi wyjednali mi to, że stałem się w ten sposób cudem miłosierdzia.

[149c] Wierzę tedy, o Boże mój, że przez ten cud miłosierdzia, którego dokonałeś we mnie i przez wieczność całą dokonywać będziesz, zostaniesz tak uwielbiony, jak gdyby byli Ci posłuszni, oddani i wierni wszyscy aniołowie,, jak gdyby cały rodzaj ludzki został zbawiony, ja gdybyś był uwielbiony, jak gdyby nie popełniono żadnego ani powszedniego, ani śmiertelnego grzechu, jak gdyby dokonane były wszelkie cuda możliwe dla wielbienia Twej wszechmocy i wszystkich Twych Boskich przymiotów przy wstawiennictwie i zasługach Najśw. Mary Aniołów i Świętych oraz mocą chwalebnego daru wiary Kościoła[300]; i [że będziesz uwielbiony] jak gdyby osiągnięte zostały wszystkie owoc dokonanego odkupienia, zasług i wstawiennictwa Najśw. Maryi, ca! Wspólnoty Niebian, wszystkich sprawiedliwych, wszystkich dobrych uczynków, wszystkich modłów przeszłych, niniejszych i przyszłych i [że będziesz uwielbiony] jak gdyby zostały spełnione w każdym z ni przeliczonych momentów od całej wieczności przez całą wieczność wszystkie akty wiary, nadziei, miłości, żalu i wszystkich cnót kardynalnych, ewangelicznych i moralnych, tudzież tak liczne dobre uczynki na ile z nich zasługujesz, a wszystkie z doskonałością niedoścignioną skierowane ku wszystkim możliwym, a Tobie miłym celom; i [że uwielbiony będziesz] jak gdyby we wszystkich [stworzeniach] urzeczywistni ły się zawsze wszystkie cele możliwe, a godne Twego miłosierdzia bez granic i wszystkich Twych nieskończonych przymiotów. Wierzę mocno w to wszystko, ponieważ w ten sposób nieskończone Twe miłosierdzie samo ze siebie uwielbia się we mnie[301].

[149d] Boże mój! Oświadczam teraz i zawsze przed Tobą i przed całym wszechświatem, żem gotów raczej po niezliczoną ilość razy umrze niż tę ufność utracić. Albowiem jeżeli przez swe grzechy zasłużyłem sobie na wszelkie możliwe piekła i na zupełne opuszczenie ze strony dobroci Twej i miłosierdzia, to jednak w mym biednym sercu odczuwa przecenny dar wiary, który oddaje mnie całego w Twe nieskończone miłosierdzie, w miłosierdzie Najśw. Maryi, Aniołów i całej Wspólnoty Niebian jak i całego Kościoła Jezusa Chrystusa. A jeżeli Jezus Chrystus

[300] „dla wielbienia… wiary Kościoła” — dod. późn.

[301] „Wierzę mocno… uwielbia się we mnie” — dod. późn.