Strona 180

Tom III

Rytuał: Przykładać się wiernie do dokładnego wykonywania przepisów Rytuału odnoszących się do sprawowania sakramentu pokuty.

O Boże mój, jakże bardzo niedbały byłem w przestrzeganiu [przepisów] Rytuału! Ale Ty przez miłosierdzie swoje oraz (przez zasługi Jezusa i Najśw. Maryi udzielasz mi daru pełnej w tym staranności.

Medytacja: Zachowanie się, przyświecanie dobrym przykładem. Boże mój! Spraw, bym był światłem dla świata, solą dla ziemi [por. Mt 5, 14 i 5, 13] przez wzgląd na swe miłosierdzie i przez zasługi Jezusa Chrystusa i Najśw. Maryi.

[145e] Dzień piąty.

Medytacja: Unikać niebezpiecznych rozmów, zwłaszcza z kobietami. Boże mój! Przez miłosierdzie Twoje i przez zasługi Jezusa i Maryi utrzymuj mnie zawsze z dala od każdej niebezpiecznej okazji! Odnowa: Chciwość.

Boże mój, przez miłosierdzie Twoje i przez zasługi Jezusa i Najśw. Maryi użycz mi daru jak najdoskonalszego ewangelicznego ubóstwa.

Rytuał: To, co się tyczy stosowania środków pokuty i rozgrzeszenia. Boże mój, przez miłosierdzie Twoje i przez zasługi Jezusa i Maryi udziel mi daru zrozumienia i doskonałego sprawowania sakramentu pokuty. Medytacja: Msza świętokradzka.

Boże mój! Przez miłosierdzie Twoje oraz przez zasługi Jezusa i Maryi użycz mi łaski sprawowania Najśw. Ofiary z jak najwyższą doskonałością! [145f] Dzień szósty. Wytrwanie.

O Boże mój, nie jestem godzien daru wytrwania i wzrostu w gorliwości w świętej Twojej służbie; Ty jednak udzielasz mi tego przez miłosierdzie swoje i przez zasługi Jezusa i Maryi[292].

47. [..NIEPOJĘTY TRIUMF BOSKICH PRZYMIOTÓW…” „WYZNANIE I AKT UFNOŚCI…”]

(Lumi — 35, t. I, s. 289—358; rok 18 3 9)[293]

[146][294] Niepojęty triumf Boskich przymiotów – wszystkich bez granic miłosiernych — i samego nieskończonego Miłosierdzia nad niewypowiedzianą przepaścią niegodziwości, bezbożności, niewdzięczności i lekceważenia łask przez Wincentego Pallottiego, stworzenia, które jest

[292] Następują dwie puste strony

[293] Około połowy lipca 1839 roku.

[294] Tekst Świętego poprzedza notatka ks. Orlandiego: Drugi tomik uczuć i postanowień Sługi Bożego ks. Wincentego Pallottiego Czcig. Założyciela Kongregacji Pobożnego Zjednoczenia Apost. Katol., przez Niego opatrzony tytułem.