Strona 179

Tom III

Boże mój, istotna Czystości, jestem niegodzien posiadania daru bardzo doskonałej i stałej czystości; ale Ty mi jej udzielasz przez miłosierdzie swoje i przez zasługi Jezusa i Najśw. Maryi.

Rytuał: Obowiązki spowiednika to być sędzią, lekarzem i ojcem.

O Boże mój, jakże źle wykonywałem i jakże zaniedbywałem te obowiązki! Ty jednak użyczasz mi pomocy, bym wykonywał je z taką doskonałością, by [można było] naprawić to, co było złe w przeszłości, oraz zabezpieczyć się na przyszłość. A użyczasz mi wszystkiego przez wzgląd na nieskończone miłosierdzie Twoje i zasługi Jezusa i Maryi.

Medytacja: Grzech 1) rzecz u duchownego najpoważniejsza, 2) a w następstwach na j straszniejsza.

O Boże mój, jak bardzo Cię obrażałem! Daj mi łaskę, bym zniszczył grzech w sobie i we wszystkich. Niegodny jestem tego daru, lecz Ty mi go udzielasz przez Twe miłosierdzie i przez zasługi Jezusa i Najśw. Maryi.

[145c] Dzień trzeci.

Medytacja: Dobry przykład, jakim duchowny winien we wszystkim przyświecać.

O Boże mój, jak daleki jestem od dawania dobrego przykładu, jakim powinienem przyświecać! Ty jednak udzielasz mi tego daru, bym światłem był dla świata, solą dla ziemi [por. Mt 5, 14 i 5, 13], a to przez wzgląd na Twe miłosierdzie i na zasługi Jezusa i Maryi.

Odnowa: Kapłani bardziej niż osoby świeckie powinni naśladować Jezusa Chrystusa; brak tego stanowi największą niewdzięczność, przewrotność i znak odrzucenia.

O mój Jezu, jakże daleki jestem od naśladowania Ciebie! Ty jednak przez swe miłosierdzie i zasługi, i przez zasługi Najśw. Maryi udzielasz mi daru naśladowania Ciebie w jak najbardziej doskonały sposób.

Rytuał: Znów o spowiedzi.

Medytacja: Czystość.

Boże mój, istotna Czystości! Przejmij mnie swą czystością tak, bym został w nią przekształcony.

[145d] Dzień czwarty.

Medytacja: Gorliwość o zbawienie dusz.

Boże mój, przez pragnienie dusz, jakie Jezus objawił na krzyżu słowem „Pragnę!” [J 19, 29], udziel mi jak największego pragnienia zbawienia dusz.

Odnowa: Duchowni powinni mieć do Najśw. Dziewicy większe nabożeństwo niż inni, bo 1) lepiej od innych poznają Jej dostojeństwa, 2) ze względu na swój charakter i funkcje wyrażają większe niż inni do Niej podobieństwo, 3) więcej od innych potrzebują Jej wstawiennictwa.

O Boże mój, nie jestem godzien, by dojść do wzorowego nabożeństwa do Najśw. Maryi; ale Ty mi go udzielasz przez swe miłosierdzie i przez zasługi Jezusa i Maryi.