Strona 178

Tom III

2. Konieczność odpowiedzi na zaproszenie skierowane do nas przez Boga.

O Boże mój, czuję się. najbardziej niegodny, aby dostąpić łaski odprawienia tych rekolekcji, ale Ty przez miłosierdzie swe, przez zasługi Jezusa i Najśw. Maryi udziel mi łaski, bym je tak odprawiał, jak by je odprawiać chcieli zmarli już i którzy pomrą w przyszłości, gdyby powrócili do życia.

[145a] Dzień pierwszy.

Medytacja: 1) Duch kapłański, 2) Konieczność i środki, 3) Wyzbycie się ducha światowego, 4) Modlitwa i skupienie w samotności.

Boże mój, daj mi poznać, że nie byłem nigdy przejęty duchem kapłańskim. Ty mi go jednak w pełni udzielasz przez miłosierdzie swoje i przez zasługi Jezusa i Maryi.

Odnowa: Grzech lekki 1) jest wielkim złem, 2) powoduje ciężkie kary, 3) prowadzi ostatecznie do grzechu ciężkiego.

O Boże mój, iluż to dopuściłem się grzechów, i to jak ciężkich, iluż nie udaremniałem, lecz spowodowałem ich popełnienie! O Boże mój, spraw, aby świat poznał złość moją, a przez miłosierdzie swoje i przez zasługi Jezusa i Maryi udziel mi łaski, bym już więcej nie grzeszył, lecz abym teraz i zawsze powstrzymywał ludzi od grzechów na całym świecie.

Rytuał: Spowiednik winien się odznaczać dobrocią, wiedzą i roztropnością.

Boże mój! Jakże bardzo byłem niedbały w trosce o przymioty dobrego szafarza sakramentu pokuty. Ale Ty, aby naprawić zło przeszłości, raczysz udzielać mi wszystkich darów w jak największej mierze.

Medytacja: Oziębłość 1) powoduje zmniejszenie łask i zasug, 2) przysposabia do potępienia.

O Boże mój! Całe me życie było wciąż jedną oziębłością. Jestem jak najbardziej niegodny daru prowadzenia życia w stałej gorliwości; Ty mi go jednak udzielasz przez wzgląd na swe miłosierdzie i zasługi Jezusa i Maryi.

[145b] Dzień drugi.

Medytacja: Świętość jest konieczna dla duchownego. Kapłan winien być święty 1) ze względu na miejsce, jakie zajmuje w Kościele, 2) a jeszcze bardziej ze względu na to, że jest ofiarnikiem Najświętszej i Niepokalanej Żertwy, 3) a ponad to, że pod ciężką odpowiedzialnością obowiązany jest spełniać rolę pośrednika pomiędzy Bogiem i ludźmi.

Boże mój! Czuję się niegodny, by być święty; ale Ty przez nieskończone swe miłosierdzie i przez zasługi Jezusa i Maryi, itd., uczyń mię świętym, jak świętym jest Ojciec Niebieski [por. Mt 5, 48].

Odnowa: 1) Czystość jest w najwyższym stopniu konieczna dla duchownego; 2) nieczystość jest u niego obrzydliwa w najwyższym stopniu.