Strona 173

Tom III

Nauka: Grzechy powszednie. — Boże mój, któż zrozumie me grzechy [por. Ps 18, 13]? Zlituj się nade mną według wielkiego miłosierdzia Twego [por. Ps 50, 3]; a nade wszystko za wstawiennictwem Wielebnego Jana Chrzciciela Vitellego racz zaradzić ujmie na Twej czci i chwale.

Rozmyślanie 2: Czystość. — O Boże mój! Ty, co jesteś istotną czystością, zniszcz wszelką moją nieczystość i przemień mnie w siebie, o Czystości istotna! Proszę Cię o to za wstawiennictwem Wielebnego Jana Chrzciciela Vitellego.

[143f] Dzień piąty. Rozmyślanie 1: Gorliwość o zbawienie dusz. — O Boże mój, jak bardzo muszę się wstydzić rozważając płomienną gorliwość tylu świętych niewiast i świeckich gorliwych mężów. Boże mój, racz w miłosierdziu swym zaradzić wszelkim mym nieporządkom. Proszę Cię o to szczególnie za wstawiennictwem żyjących w świecie świętych mężów i niewiast.

Nauka: Naśladowanie Jezusa Chrystusa. — O mój Boże, jakże strasznym jestem potworem sprzeniewierzającym się Tobie. Wszakże przez zasługi Jezusa Chrystusa, o Boże mój, niech zniweczone będzie życie moje, a życie Jezusa Chrystusa, Pana mego, niech będzie życiem moim.

Nauka [druga]: Postawa, jaką przystoi zajmować przy słuchaniu spowiedzi. — O Boże mój, jak bardzo jestem winny! Przez miłosierdzie swoje Ty raczysz zaradzać wszystkiemu.

Rozmyślanie 2: Zgorszenie [dawane] przez kapłanów. — Boże mój, udziel mi łaski, bym nigdy nie był okazja do gorszenia i racz zapobiec gorszeniu dawanemu z mej strony.

[143g] Dzień szósty. Rozmyślanie 1: O przestawaniu duchownego [z ludźmi]. — O Boże mój, spraw, aby obcowanie nasze było w niebie [por. Flp 3, 20]. Proszę Cię o to za przyczyną Wielebnego Vitellego.

Nauka: Nabożeństwo do Najśw. Dziewicy. — Pełna oddania nasza, duchownych, miłość do Najśw. Dziewicy musi być miłością wyróżniającą się, ponieważ: 1) lepiej od innych możemy Maryję poznać; 2) więcej niż inni jesteśmy do Niej podobni; 3) bardziej niż inni Jej potrzebujemy. — O Boże mój! Przez miłosierdzie swe, za wstawiennictwem Wielebnego Vitellego udziel mnie i wszystkim pełni prawdziwego nabożeństwa do Najśw. Maryi.

Nauka [druga]: Poprawiać, dawać wskazówki i stosowne a zbawienne pokuty, udzielać roztropnie rozgrzeszenia. — O Boże mój, Ty bądź zawsze we wszystkich sprawach! Zniwecz mnie na wieki, a samego siebie stawiaj zawsze we wszystkim!

Rozmyślanie 2: Msza świętokradzka. — O Boże mój, wspieraj mnie, abym mógł zawsze celebrować z należnym usposobieniem. Z miłosierdzia przebacz mi wszystkie uchybienia popełniane we wszystkich Mszach odprawianych aż dotąd.