Strona 169

Tom III

[142i] 81. Czyś składał zawsze dziękczynienie po Mszy św. tak, jak się to czynić powinno?

82. Czy przyjmując codziennie Jezusa Chrystusa przy świętym ołtarzu, naśladowałeś [tegoż] Jezusa w Jego kapłańskich cnotach?

83. Czyś się przygotowywał do udzielania Najśw. Sakramentu Eucharystii?

84. Jak to czyniłeś?

85. Czy z tego Sakramentu sam korzystałeś?

86. Jak się przygotowywałeś do sprawowania sakramentu pokuty?

87. Jak to czyniłeś?

88. Czy sprawowałeś go z miłością?

89. Czy sprawowałeś go roztropnie?

90. Czy przy sprawowaniu go naśladowałeś Ojca Boskich zmiłowań? [por. 2 Kor l, 3].

[142j] 91. Jak się przygotowywałeś do głoszenia słowa Bożego?

92. Czy starałeś się czynić wpierw to, czegoś miał nauczać innych?

93. Czy głosząc je miałeś wyłącznie na celu chwałę Bożą i zbawienie dusz?

94. Czy po wygłoszeniu słowa Bożego starałeś się wzorem Jezusa zebrać z niego owoc?

95. Jaka była twa opieka [duchowa] nad biednymi chorymi?

96. Czy odnosiłeś stąd pożytek w tym celu, aby żyć z myślą o marności rzeczy ziemskich i z pamięcią o śmierci?

97. Jak korzystałeś z tylu nieprzeliczonych dobrych przykładów, jakie Bóg dal ci poznawać?

98. Jak korzystałeś z odprawianych dotychczas rekolekcji?

99. Jak strzegłeś odniesionych z nich owoców?

100. Czy rekolekcje odprawiałeś za każdym razem, kiedy tylko mogłeś?

[142k] 101. A zabierając się do nich, czyś się wprzód do nich przygotowywał?

102. Jak je odprawiałeś?

103. Jak pilnowałeś odniesionego z nich owocu?

104. Jak korzystałeś z tak wielu rekolekcji odprawionych w jakichś ustroniach?

105. Jak strzegłeś odniesionych z nich owoców?

106. Jaki odniosłeś pożytek z przelicznych czytanych przez ciebie dzieł duchownych?

107. Jak korzystałeś z przykładów tak wielu dobrych ludzi świeckich wszelkiego wieku, stanowiska, zawodu czy stanu?

108. Jak umartwiałeś się w jedzeniu?

109. Jak umartwiałeś się w przyjmowaniu napoju?

110. Jak się umartwiałeś przy spoczynku?

[142l] 111. A jak w ubiorze?

112. W zmiennych porach roku?