Strona 168

Tom III

[142f] 51. Jak wypełniałeś obowiązki ostiariusza?

52. Jak z niego korzystałeś?

53. Jak przygotowałeś się do drugiego z niższych święceń — lektoratu?

54. Jak wykonywałeś obowiązki lektora?

55. Jak z niego korzystałeś?

56. Jak przygotowałeś się do trzeciego święcenia niższego — egzorcystatu?

57. Jak wykonywałeś obowiązki egzorcysty?

58. Jak z niego korzystałeś?

59. Jak przygotowałeś się do czwartego ze święceń niższych — akolitatu?[285]

60. Jak wykonywałeś obowiązki złączone z tym święceniem?

[142g] 61. Jak z niego korzystałeś?

62. Jak przygotowałeś się do święceń subdiakonatu?[286]

63. Jak korzystałeś z łask otrzymywanych w miesiącu tego przygotowania?

64. Z jaką wiernością trzymałeś się powziętych wówczas postanowień i praktyk pobożnych?

65. Jak się przygotowałeś do rekolekcji przed tymi święceniami?

66. Jak je rozpocząłeś?

67. Jak je odprawiałeś?

68. Jak strzegłeś odniesionych z nich owoców?

69. Z jakim usposobieniem przystępowałeś do święceń?

70. Jak je przyjmowałeś?

[142h] 71. Jak wykonywałeś obowiązki z nimi związane?

72. Jak korzystałeś z tych świeceń?

73. Jak się przygotowałeś do święceń diakonatu?[287] (Na tym miejscu powtórzyć wszystkie pytania od nru 65 do nru 72 włącznie).

74. Jak odmawiałeś brewiarz?

75. Jak z tego korzystałeś?

76. Czy do brewiarzowej modlitwy przygotowywałeś się zawsze w należyty sposób?

77. Jak przygotowywałeś się do kapłaństwa? (Tu powtórzyć wszystkie pytania od nru 65 do nru 72 włącznie).

78. Jak przygotowywałeś się do składania Najśw. Ofiary?

79. Czy do Mszy św. przygotowywałeś się zawsze jak należy?

80. Czy odprawiałeś Misze św. zawsze należycie?

[285] j.w.

[286] Subdiakonatu udzielił Świętemu kard. Wikariusz Rzymu Giulio Maria della Somaglia w bazylice Laterańskiej dnia 21 IX 1816.

[287] Diakonat otrzymał Pallotti od tego samego Wikariusza Rzymu i w tejże bazylice dnia 20 IX 1817 roku. Kapłaństwo tamże 16 V 1818 z rąk wicegerenta, bpa Camdyda Marii Frattiniego