Strona 167

Tom III

14. Czy przestrzegałeś, jak było twym obowiązkiem, świętego prawa Bożego?

15. Jak poddawałeś się prawu kościelnemu?

16. Jak przygotowywałeś się do przyjmowania Najśw. Sakramentu Eucharystii?

17. Jakie było po tym twe dziękczynienie?

18. Czy przyjmowałeś ten Sakrament zawsze, jak tylko mogłeś?

19. A przyjmując go aż tyle razy, jak z tego korzystałeś?

20. Czy przyjmując Jezusa w Najśw. Sakramencie starałeś się Go naśladować w cnotach, jakich dał ci przykład?

[142c] 21. Jak naśladowałeś Go w posłuszeństwie?

22. W miłości względem wszystkich?

23. W skromności?

24. W pokorze?

25. W prostocie?

26. W cnotliwej pobłażliwości?

27. W roztropności?

28. W trudach?

29. W pracy bez.pobłażania lenistwu?

30. W modlitwie?

[142d] 31. W skupieniu na osobności?

32. W milczeniu?

33. W umartwieniu wewnętrznym?

34. W umartwieniu zewnętrznym?

35. W rozmyślaniach?

36. W pokoju wewnętrznym?

37. W pokoju zewnętrznym?

38. W niewzruszonym spokoju?

39. W szukaniu chwały Bożej?

40. W nieuganianiu się za własną chwałą ziemską?

[142e] 41. W łagodności?

42. W słodyczy traktowania bliźnich?

43. W cierpieniu?

44. W pragnieniu cierpienia?

45. Jak przykładałeś się do nauki?

46. Czy studiowałeś dla chwały Bożej?

47. Czy też oddawałeś się studiom dla ludzkiej ambicji?

48. Jak przygotowałeś się do pierwszej tonsury?[283]

49. Jak z niej korzystałeś?

50. Jak się przygotowałeś do pierwszego z niższych święceń — ostiariatu?[284]

[283] Pierwszej tonsury udzielił Wincentemu w prywatnej swej rzymskiej kaplicy wikariusz apostolski Mołdawii bp Bonawentura Carenzi, franciszkanin, dnia 15 IV 1811 roku.

[284] Cztery niższe święcenia otrzymał młody Pallotti dnia 26 V 1811 roku z rąk bpa Giuseppe Bartolomeo Menochio, z Zak. Augustianów, w kość. Trójcy Świętej na Montecitorio.