Strona 166

Tom III

Cię miłować i z miłości cierpieć. Boże, moje Wszystko, Wszystko! Boże mój, jam sama nicość! Bóg mój i wszystko! (Oświadczenie generalne).

43. [„ZARZUTY SKIEROWANE PRZEZE MNIE PRZECIW MNIE SAMEMU”]

(Lumi — 55, t II, s. 628—640; rok 1835) A. I. D. G. — A. D. P. — D. P. F. A. M. D.[279]

[142] 11 stycznia 1835 roku

Zarzuty skierowane.przeze mnie przeciw mnie samemu.

[142a] 1. Pomyśl, że oto więcej niż czterdzieści lat żyjesz na tej ziemi[280] O jak wielu, jak bardzo wielu doszło już do świętości mając za sobą ledwie czwartą część twojego życia, a może i mniej.

2. Upłynęło więcej niż czterdzieści lat od chrztu -twojego[281] — a jak dochowałeś otrzymanej wtedy niewinności? Jak korzystałeś z cnoty wiary?… nadziei?… miłości?…

3. Jaki odniosłeś pożytek z chrześcijańskiego wychowania?

4. Jak przejąłeś się nauką Jezusa Chrystusa?

5. Jak wprowadzałeś w życie tę naukę, którą Jezus głosił z tak wielkim znojem, z tak wielkimi trudami i utrapieniami?

6. Przystępowałeś niezliczoną ilość razy do sakramentu pokuty, a jak korzystałeś z Najdroższej Krwi, którą Jezus Chrystus oczyszczał cię w tym sakramencie?

7. Czy święty sakrament pokuty przyjmowałeś zawsze w należytym usposobieniu?

8. Jak korzystałeś ze świętego sakramentu bierzmowania?[282]

9. Jak przygotowałeś się do jego przyjęcia?

10. Czy po przyjęciu żyłeś jak prawdziwy żołnierz Jezusa Chrystusa?

[142b] 11. Jak się starałeś słuchać słowa Bożego?

12. A jeżeli go słuchałeś, czy przyjmowałeś je tak, jak gdyby je głosił Jezus Chrystus?

13. Czy po wysłuchaniu go korzystałeś z niego?

[279] Ad Infinitam Dei Gloriom [= Dla nieskończonej chwały Bożej]; Ad Delendum Peccatum [= Dla zniweczenia grzechu]; De Post Foetantes Accepit Me Dominus [= Od karmiących owiec zawezwał mnie Pan].

[280] Na marginesie napisał Święty: „Urodziłem się 21 kwietnia 1795 Ochrzczony w San Lorenzo in Daimaso”

[281] Wiadomo, że św. Wincenty urodził się na drugim piętrze istniejącego jeszcze domu przy via del Pellegrino dnia 21 IV 1795 r., ochrzczony już w dniu następnym w kość. San Lorenzo in Damaso.

[282] Sakrament bierzmowania otrzymał Wincenty z rąk bpa Benedetto Fenai dnia 10 VII 1801 roku.