Strona 163

Tom III

nieskończonych zasług tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa będzie życiem moim (Oświadczenie generalne).

[141d] Jam nicość, grzech, nędza, obrzydliwość całego spustoszenia [por. Dn 9, 27]! Jam wszelka nieczystość i zło wszelkie! Bóg mój jest wszechmocą moją, sprawiedliwością i miłosierdziem moim, niewinnością, dziewictwem, duchowością i duchem moim, świętością i doskonałością moją, [Bogiem] moim odwiecznym, nieskończonym, bezmiernym, niepojętym. Boże mój i wszystko! Dla złożenia Ci podziękowania, jakby mnie i wszystkim ludziom od wieczności na zawsze było już dane wieczyste, doskonałe i trwałe wykorzenienie wszelkiej złej pożądliwości i rozkoszy, wszelkiej zmysłowości i wszelkich wad, a za to by było dane wieczyste, doskonałe i trwałe posiadanie niewinności i czystości, dziewictwa, duchowości i wszystkich cnót Chrystusowych oraz doskonałe, wieczyste i trwałe przekształcanie się w Chrystusa, pragnę, bym z Najświętszymi Sercami Jezusa i Maryi ofiarował Ci już i ofiarowywał od wieczności i przez nieskończone wieki – życie Pana naszego Jezusa Chrystusa, Trójcy Przenajświętszej, Najśw. Dziewicy Maryi oraz wszystkich Aniołów i Świętych. Amen.

[141e] Boże mój, Miłosierdzie me [por. Ps 58, 18] przedwieczne, bezmierne, nieskończone i niepojęte! Jestem człowiekiem grzechu [por. 2 Tes 2, 3], przyczyną wszelkiego zła przeszłego, niniejszego, przyszłego i możliwego bez miary po nieskończone razy i nieprzeliczone sposoby, a jednocześnie jestem przeszkodą wszelkiego dobra możliwego, które mnożone mogłoby być bez granic po niezliczone razy i na nieskończone sposoby. Ale im bardziej ma nędza i niewdzięczność wzrasta w każdym momencie – bo przecież w każdym z nieprzeliczonych Twych przymiotów dajesz mi stały udział przez nieskończone udzielanie się Ciebie samego, który będąc przedwiecznym, nieskończonym, niezmierzonym i niepojętym pokarmem duszy mojej, udzielasz mi siebie samego – to ja staję się coraz bardziej niewdzięcznym.

[141f] Ty zaś mimo to w sposób coraz bardziej przemyślny dajesz mi nowe motywy i nowe środki do korzystania z nieskończonej Twej i bezgranicznie rozlewającej się miłości. Dlatego nie mogę wątpić, a nawet przeciwnie, czuję się obowiązany mocno w to wierzyć, że jeśli Cię poproszę – jak zamierzam to czynić w każdej chwili, aby dla prowadzenia życia w aktualnej, najczystszej, najserdeczniejszej, najwdzięczniejszej i doskonałej gotowości do korzystania ze wszystkich Twych darów, jak i dla trzymania wszystkich bram mej duszy na oścież dla Ciebie otwartych, abyś Ty, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w każdej chwili, kiedy przychodzisz do mej duszy dla udzielania mi w każdym momencie łask w obfitości bez granic, znalazł mnie gotowym na ich wykorzystanie – to, powtarzam, iż dla tego celu Cię błagam, byś polecił być przy mnie nie tylko jednemu, lecz wszystkim Aniołom tworzącym dziewięć Chórów, a także wszystkim Świętym wraz z ich Królową Najśw. Maryją Niepokalaną.