Strona 155

Tom III

[się liczę] — najbardziej bezbożny i najniewdzięczniejszy, lecz Bóg z całą Wspólnotą Niebian — w składaniu Najśw. Ofiary, w odmawianiu świętego Oficjum, w sprawowaniu sakramentów świętych, w głoszeniu słowa Bożego, w modlitwach, medytacjach, w czuwaniach, postach, czytaniach, w przemówieniach, w kazaniach, w miłości, w dziełach miłosierdzia, we wszystkich innych sprawach: nie ja, nie ja, nie ja, albowiem ja zawsze jestem bezbożnikiem, niegodnym świętokradca, najbardziej bezbożnym człowiekiem.

Boże mój, Miłosierdzie moje! [por. Ps 58, 18]. Bądź pozdrowiona, Matko litości!

Za przyczyną Najśw. Maryi Panny i całej Wspólnoty Niebian, mnie najbardziej niegodnego bierze w posiadanie najmiłosierniejszy Bóg, aby się we mnie spełnił, owszem, już spełnia się, nieustanny cud miłosierdzia, podobnie jak cud łaski dokonał się w Maryi.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

37. [ZAŚLUBINY DUC HOWE Z NAJŚWIĘTSZĄ MARYJĄ PANNĄ]

(Lumi — 20, t. I, s. 195—196; rok 1832)

[137] Dla zatriumfowania cudem miłosierdzia nad niewdzięcznością i niepojętą niegodnością największego nędzarza, jaki w Królestwie Matki Miłosierdzia pośród Jej podwładnych był kiedykolwiek lub być może, Wielka ta Matka raczyła w ostatnim dniu 1832 roku zawrzeć najmiłościwiej duchowe zaślubiny z tym poddanym, przynosząc mu w posagu, wraz z poznaniem Boskiego Jej Syna, wszystko, co tylko posiada; a jako Oblubienica Ducha Świętego zobowiązuje się by [tenże poddany] mocą Ducha Świętego doszedł do pełnej wewnętrznej przemiany.

O miłosierdzie Jezusa, które przyjmuje bezzwłocznie wstawiennictwo Matki na rzecz niewdzięcznika, nędzarza, niegodnego, świętokradcy, zbrodniarza, i to zbrodniarza największego, jaki kiedykolwiek żył lub żyć może! O miłosierdzie Maryi, Niepokalanej Królowej, które tak bardzo przychyla się do tego, by prosić, wstawiać się i uzyskać [to] dla największego nędznika, niewdzięcznika, świętokradcy, grzesznika, jaki kiedykolwiek był lub będzie wśród poddanych Jej Królestwa w Państwie miłosierdzia! Miłosierdzie, miłosierdzie, miłosierdzie, miłosierdzie, miłosierdzie, miłosierdzie! itd., O§O (Oświadczenie generalne).

Miłosierdzie, miłosierdzie, miłosierdzie! Zmiłowaniami Maryi napełnione niebo! Miłosierdze Pańskie na”wieki wyśpiewywać będę [por. Ps 88, 2]. Miłosierdzia Maryi na wieki wyśpiewywać będę, itd. Bóg mój i wszystko! (Oświadczenie generalne).