Strona 154

Tom III

36. [REKOLEKCJE NA MONTECITORIO — 1832]

(Lumi – 19, t. I, s. 192—194; rok 1832)

[136] Rekolekcje 1832.

[136a] 1.[263] O Boże mój! Jestem najbardziej niegodny daru doskonałej i nieustannej odnowy ducha, daru pełnego i stałego szacunku należnego godności kapłańskiej oraz daru zupełnej owej świętości, na jaką tak szczytna jego godność zasługuje; ani łaski doskonałego i nieustannego rozmyślania czy kontemplowania każdego godnego przedmiotu rozmyślania czy kontemplowania, a osobliwie rozważania i kontemplowania męki i śmierci Jezusa Chrystusa oraz boleści Najśw. Maryi; dalej, najlepszych i stałych przymiotów prawdziwego ojca duchowego, który ma prowadzić wszystkie dusze do pełnego miłości Serca Jezusa Chrystusa; doskonałego i nieustannego przygotowywania się na śmierć; doskonałego i trwałego usposobienia dla odmawiania jak należy modlitw brewiarzowych; unikania wszelkiego, nawet lekkiego grzechu; wykonywania, zawsze poprawnie, funkcji sędziego w sakramencie pokuty; rzetelnego i stałego przygotowywania się na szczegółowy i powszechny sąd przed tronem Boga.

[Nie jestem godzien] łaski sprawowania z należną doskonałością Najśw. Ofiary z pełnym do niej przygotowaniem i z pełnym dziękczynieniem; głoszenia kazań o piekle; rzetelnego i stałego naśladowania Jezusa Chrystusa; wiedzy teologicznej potrzebnej do pełnienia świętego posługiwania; dawania dobrego przykładu; doskonałego i trwałego nabożeństwa do Najśw. Maryi Panny oraz szerzenia go wciąż po całym świecie; unikania okazji do grzechu ani też nakłaniania innych, by ich unikali; prowadzenia życia na sposób niebiański. [Nie jestem godzien] by nie stracić nigdy Twojego Ducha, a wykorzystywać w pełni wszelkie środki wiodące do szczytów doskonałości, itd., itd., itd. O§O.

Ty jednak udzielasz mi wszystkich tych łask, z ustawicznym ich wzrostem, przez wzgląd na swe nieskończone miłosierdzie, na zasługi Jezusa i Maryi i przez wzgląd na przeszłe, teraźniejsze i przyszłe zasługi Kościoła Jezusa Chrystusa. Boże mój, więcej, więcej, jeszcze więcej! Wszystko, wszystko, wszystko! Nic, nic! Wszystko! Boże, Boże, Boże, Boże, Boże! (Oświadczenie generalne).

[136b] 2. Boże, Boże, Boże, Jezu, Maryjo, Święci: Józefie, Janie Chrzcicielu, Joachimie, Anno, Zachariaszu, Elżbieto, Serafini, Cherubini, Panowania, Księstwa, Moce, Władze, Archaniołowie, Aniołowie, Patriarchowie, Prorocy, Apostołowie, Ewangeliści, Uczniowie Pana naszego Jezusa Chrystusa, Niewinni Młodziankowie, Męczennicy, Biskupi, Doktorowie, Kapłani, Lewici, Wyznawcy, Zakonnicy, Pustelnicy, Dziewice, Wdowy oraz wszyscy Święci i Święte, itd., itd., O§O, nie ja

[263] Ten numer (1) nie ma dalszego ciągu tego tekstu.