Strona 153

Tom III

skromności. Potem rozciągnięty na krzyżu lub na czymś, co może go zastąpić, dam się uderzać najpierw w dłoń ręki prawej, następnie w jej stronę odwrotną, a potem, rozpiętą jak na krzyż, dam ją przywiązać, to samo się uczyni z moją lewą ręką. Następnie nogi związane, także wyciągnięte, poddane będą uderzeniom w stopy dla naśladowania ukrzyżowania Jezusa do pewnego stopnia (ale to tylko pozór). Ach, Jezu mój, pomóż mi naśladować Ciebie jak najwierniej.

[135d] 7. Potem czytać się będzie rozmyślanie o konaniu Jezusa, a w tym czasie będę uderzany co chwilę, itd., itd.,

8. Czytać się będzie rozmyślanie: Jezus umiera i zostaje włócznią przebity.

Spodziewam się przy tym, że Jezus wzniesie mię do mistycznej, najdoskonalszej śmierci i do zniweczenia mego serca, sprawiając, że żyć będę Najświętszym Jego Sercem.

Proszę też osobę pomagającą mi naśladować Jezusa, aby się przy tym ze mną tak Obchodziła, jak gdybym był umarłym i zasługującym na wszelką pogardę; jeżeli ma plwać [na mnie], niech uważa, że miejscem najodpowiedniejszym będzie moja twarz i cała ma osoba[262]; stosownie też do tego niechaj mnie kopie w ramiona i w nogi, jak gdybym już był trupem, itd.

[135e] 9. Czytać się będzie rozmyślanie: Jezus zdjęty z krzyża i przekazany Matce.

Teraz, zwolniony z krzyża, będę przed sobą niósł jakiś wizerunek Najśw. Maryi dla uczynienia z siebie doskonalszej i trwalszej ofiary oraz w tym celu, aby Ją prosić o zachowanie we mnie darów Bożych i wyjednanie mi doskonałego, pełnego ich pomnożenia, zgodnie z zamiarami Serca Jezusa.

[135f] 10. Czytać się będzie rozmyślanie: Jezus pogrzebany i zostawiony w grobie.

Tu prosić będę Jezusa, aby za przyczyną i przez zasługi Najśw. Maryi oraz wszystkich Aniołów i Świętych dozwolił mi żyć w ten sposób, bym mógł powiedzieć naprawdę: „Umarłem, i życie me ukryte jest z Chrystusem w Bogu [Kol 3, 3].

Z wdzięczności wreszcie odmówię jakąś modlitwę w intencji osoby pomagającej mi naśladować cierpiącego Jezusa, a na znak szacunku ucałuję jej stopy; uznaję w niej bowiem obraz Jezusa.

Uwaga: Proszę mego przewodnika duchowego, by — (poza dniami przeznaczonymi na rekolekcje — stosownie do okoliczności mógł zlecić mi naśladowanie Jezusa Chrystusa na jakimś etapie Jego męki.

[262] „i zasługującym… ma osoba” — dod. późn.