Strona 152

Tom III

W czasie rozważania wymienionych punktów poddam się raz po raz uderzeniom, urąganiem, itd. Boże mój, pomóż mi naśladować Jezusa w Jego męce tak wiernie, jak to tylko możliwe.

[135b] 3. Czytać się będzie rozmyślanie o biczowaniu Jezusa u słupa.

Albo też ja sam wejdę do pokoju, który (dla zachowania skromności) zaciemnię, jak to tylko możliwe; następnie dla przyzwoitości okryję się i nałożę przepaskę szeroką blisko na półtora piędzi[259] i dostatecznie z uwagi na przyzwoitość długą, a przed wejściem osoby pomagającej mi w naśladowaniu Jezusa Chrystusa narzucę na siebie długą szatę; po czym przywiązany do słupa lub do przedmiotu, który może go zastąpić, poddam się uderzeniom po całym ciele skórzaną dyscypliną[260].

Po odczytaniu rozmyślania, odziany w jedną tylko szatę z grubej tkaniny lub sztukę płótna[261], kształtu wora używanego przez członków bractw, przepaszę biodra powrozem lub czymś, co przedstawiałoby zwisającą przepaskę (gdyby barwa wspomnianego ubioru była w odcieniu czerwonym, winien bym uznać, że jestem jej niegodzien, gdyż w tej barwie przedstawia się zwykle szaty Jezusa).

Następnie, jeśli będzie można dogodnie być przywiązanym do słupa, upnie się odzienie w ten sposób, by nie przeszkadzało to w uderzeniach. Jeżeli jednak dla okazania mej niemocy znajdę się w położeniu leżącym twarzą do ziemi, ubiór będzie również tak ułożony, by nie było przeszkody w uderzaniu [dyscypliną], a to dla naśladowania biczowanego Jezusa. Leżąc na ziemi, będę mimo to wielokrotnie związany. Uderzenie węzłowatymi powrózkami lub paskiem skórzanym będzie najpierw po plecach, następnie w dół bykowcem lub, itd., do pół piędzi nad piętą.

[135c] 4. Czytać się będzie rozmyślanie na temat: Jezus ukoronowany cierniami i ukazany ludowi.

Potem dam sobie mocno ścisnąć głowę kłującym paskiem z włosienia, następnie zaś, po zawiązaniu oczu, dam się znieważać plwaniem, policzkowaniem, uderzaniem itd. po różnych miejscach ciała.

5. Czytać się będzie rozmyślanie: Jezus skazany na śmierć podąża na Kalwarię.

Tu, mając krzyż dość ciężki na swych ramionach, nieść go będę aż do odpowiedniego miejsca, a podczas niesienia poddam się również uderzeniom, itd.

6. Czytać się będzie rozmyślanie: Jezus z szat obnażony i ukrzyżowany.

Zostanę w odzieniu, jakie przybrałem do biczowania, a to dla zachowania

[259] To jest ok. 40 cm.

[260] Cały akapit od słów: „Albo też ja… dyscypliną” — dod. późn.

[261] Chodzi tu o materiał, z jakiego robi się ścierki czy szmaty do czyszczenia obuwia. M o c c i a, Lumi, II 776, nota 5.