Strona 151

Tom III

mym dobroczyńcą. Niech przybywa jak ten Anioł, który bił św. Hieronima[256]

[134f] 2. Po tym odmawiać się będzie Różaniec o Panu Jezusie[257] i inne modlitwy wspominające życie i mękę Jezusa Chrystusa, przez cały czas na przemian; w przerwach zaś, kiedy wspomniana osoba pomagać mi będzie w naśladowaniu Jezusa Chrystusa przez krępowanie więzami, potrącanie, bicie, policzkowanie, obrzucanie plwociną itd. [niech się posługuje] rękoma i nogami, lecz wszystko ma być wykonywane z taką roztropnością, aby nie pociągało u mnie za sobą ran lub innych znaków zewnętrznych, dla których musiałbym się poddawać leczeniu. Ufam też Bogu, że będę mógł znieść to wszystko bez szkody dla samego ciała lub dla zdrowia, abym jednego i drugiego mógł używać na chwałę Bożą i dla zbawienia dusz. Owszem, spodziewani się, że przez zasługi Jezusa Chrystusa, przez zasługi i przyczynę Najświętszej Maryi oraz wszystkich Aniołów i Świętych, przez nieskończone miłosierdzie Boże, wszystko to będzie mi pomocne do coraz większego wzmocnienia duszy i ciała, tak abym posługiwał się nimi do tych celów, jakie podobają się Bogu.

[135] Przez cały czas tego naśladowania Jezusa Chrystusa w jednej ręce trzymać będę krucyfiks lub wyobrażenie Matki Bolesnej, w drugiej różaniec[258].

[135a] 1. Po czym będzie się czytać lub przypominać rozmyślanie pojmaniu Jezusa w ogrodzie Getsemani. Będę przy tym silnie związany, bity, itd. na pamiątkę poniewierania, jakie znosił Jezus od pojmania aż do czasu, kiedy zaprowadzony został do Annasza,.potem do Kajfasza, gdzie uderzono Go w twarz, a następnie zasłonięte Mu oblicze, bito Go i wyszydzano. (Stosowną jest rzeczą przypomnieć w tym miejscu, że maltretowania, jakie Jezus tej nocy wycierpiał, były takie i tak okrutne, że poznane będą jedynie w dniu Sądu). Boże mój, wspomóż mnie i tego, co mi w naśladowaniu Jezusa pomaga, bym naśladował Go możliwie jak najwierniej.

2. Na tym miejscu odczytywać się będzie rozmyślanie według następujących, punktów:

Postawienie Jezusa przed radę i obwołanie Go winnym śmierci.

Odprowadzenie Go do Piłata i oskarżenie.

Wyśmianie [Go] przez Heroda.

Powtórne zaprowadzenie do Piłata i postawienie niżej Barabasza.

[256] Cały nr [134e] od słów: „Tego, kto spełni… św. Hieronima” — dod. późn. — Święty Hieronim, jeden z wielkich zachodnich Doktorów Kościoła, położył ogromne zasługi przede wszystkim na polu studiów nad Pismem św., przekładając je na język łaciński. Umarł w Betlejem w roku 419.

[257] Zob. Enc. Catt. IV 580 pod hasłem: Corona del Signore. Modlitwy tu wspominane rozwinięte zostały w RW (OOCC II 374—378) i częściowo przejęte do KLambr, Wyb. III, nr [633].

[258] „Przez cały czas… różaniec” — dod. późn.