Strona 133

Tom III

Bóg życiem moim (Oświadczenie generalne).

Bóg łaską, pokojem, radością.

Bóg mój nadzieją moją (Oświadczenie generalne).

Bóg mój życiem moim (Oświadczenie generalne).

Pokora krzyża Chrystusowego! Bóg — Wszystko, itd. (Oświadczenie generalne).

[122c] Troska o wszystkie Kościoły po nieskończone razy w każdym z nieprzeliczonych momentów [por. 2 Kor 11, 28] mnożonych w nieskończoność, itd. (Oświadczenie generalne), niech będzie moim udziałem na wieki. Bóg mój (Oświadczenie generalne) i wszystko na wieki! Bóg! (Oświadczenie generalne). Życie me, wieczność moja. Wola Twa jest moim rajem[231].

Bóg niepojęty (Oświadczenie generalne). Bóg, Bóg, Bóg, Bóg mój i wszystko (Oświadczenie generalne). Życie moje niech będzie na wieki ofiarą chwały dla Boga (Oświadczenie generalne).

Bóg mową moją, Bóg moim milczeniem (Oświadczenie generalne). Słowa Twe, Boże, są życiem moim (Oświadczenie generalne). Bóg mową moją (Oświadczenie generalne).

Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa jest mym umartwieniem (Oświadczenie generalne).

Bóg mój doskonałą samotnością moją (Oświadczenie generalne).

Bóg mój doskonałością moją (Oświadczenie generalne).

Bóg mój świętością moją (Oświadczenie generalne).

Bóg mój moją klauzurą (Oświadczenie generalne).

Bóg mój, Miłosierdzie moje [por. Fs 58,18] (Oświadczenie generalne).

Bóg mój, który jest samą Miłością, miłość Twoja jest moją miłością.

Bóg mój i wszystko! (Oświadczenie generalne).

[122d] Bóg, Bóg, Bóg (Oświadczenie generalne). Bóg mój przygotowaniem moim na śmierć.

Bóg mój nadzieją moją (Oświadczenie generalne). Bóg mój i wszystko. Bóg jest Miłością [por. l J 4, 16] (Oświadczenie generalne). Bóg mój, Miłość moja i wszystko!

Bóg Miłością moją (Oświadczenie generalne). Bóg mój i wszystko. Bóg mój Miłością moją (Oświadczenie generalne), Życiem moim i Wszystkim.

Bóg, Bóg, Bóg, Moc, przygotowanie na śmierć. Bóg czuwaniem moim, życiem moim (Oświadczenie generalne).

Spośród narodzonych z niewiast nie powstał [por. Mt 11, 11] ani nie powstanie nikt bardziej nędzny, pyszny, kłamliwy, zmysłowy, zuchwały,

[231] W ostatnich trzech inwokacjach słowa następujące po (Oświadczenie generalne) — to późniejsze dodatki