Strona 131

Tom III

Przez Twe rozprawianie pośród uczonych — Racz wysłuchać wszystkich!

Przez powrót Twój do miasteczka Nazaret — Racz wysłuchać wszystkich!

Przez uległość Twoją, z jaką słuchałeś Maryi i Józefa — Racz wysłuchać wszystkich!

Przez prace Twoje — Racz wysłuchać wszystkich!

Przez ubóstwo Twoje — Racz wysłuchać wszystkich!

Przez modlitwę Twoją — Racz wysłuchać wszystkich!

Przez chrzest Twój — Racz wysłuchać wszystkich!

Przez Twe usunięcie się na pustkowie — Racz wysłuchać wszystkich!

Przez posty Twoje — Racz wysłuchać wszystkich!

Przez Twe zwycięstwa na zuchwalstwem szatana — Racz wysłuchać wszystkich!

Przez nauczanie Twoje — Racz wysłuchać wszystkich!

Przez wezwanie grzesznych na drogę życia wiecznego — Racz wysłuchać wszystkich!

Przez niezliczone prześladowania, jakie wycierpiałeś ze względu na nas — Racz wysłuchać wszystkich!

Przez wybór Apostołów Twoich — Racz wysłuchać wszystkich!

Przez ustanowienie Najświętszej Eucharystii i innych sakramentów — Racz wysłuchać wszystkich!

Przez modlitwę i śmiertelny smutek, przez konanie i krwawy pot Twój — Racz wysłuchać wszystkich!

Przez dopuszczenie pojmania Ciebie po zdradzie Judasza — Racz wysłuchać wszystkich!

[121d] I przez nieskończoną Twą miłość oraz miłosierdzie, z jakimi jako niewinny Baranek dozwoliłeś nieść się na Ofiarę [por. Jr 11, 19], z jakimi chciałeś postawiony być niecnie przed obliczem Annasza i Kajfasza, Piłata, Heroda, być oskarżonym przez fałszywych świadków, dręczonym biczowaniem i naigrawaniami, oplwanym, cierniem ukoronowanym, policzkowanym, trzciną uderzanym, dla wzgardy zasłanianym, szat pozbawionym, gwoźdźmi do krzyża przybitym, na krzyżu wzniesionym, między łotrami umieszczonym, żółcią i octem pojonym i włócznią przebitym.

Ty, Panie, przez te najsroższe męki Twoje, które ja niegodny rozważam, przez krzyż Twój święty i przez śmierć Twoją, racz wysłuchać wszystkich l Wybaw mnie od każdego grzechu i napełnij nieskończonym Twym miłosierdziem. Udziel mi uczestnictwa we wszystkich zasługach Twoich i w najświętszym życiu Twoim, i we wszystkich zasługach Najśw. Dziewicy, wszystkich Aniołów, świętych mężów i niewiast Twoich oraz całej Wspólnoty Niebian.