Strona 127

Tom III

Nie jestem godzien daru poznania Bożego, jednakże z miłości Boga i najłaskawszego Jego miłosierdzia poznanie Boże staje się moim poznaniem (Oświadczenie generalne).

Nie jestem godzien, by składać Bogu wieczystą ofiarę, lecz Ofiara Chrystusa jest ofiarą moją (Oświadczenie generalne).

Życie moje przeciwstawia się stwarzaniu, lecz stwórczy akt Boga jest moim stworzeniem (Oświadczenie generalne).

[119b] Nie jestem godzien, by być ukrzyżowanym i ukrzyżowanym umierać, całe jednak krzyżowanie Jezusa Chrystusa jest mym krzyżowaniem (Oświadczenie generalne).

Całe me życie jest nieposłuszeństwem nieprzerwanym, lecz posłuszeństwo Jezusa Chrystusa jest mym posłuszeństwem (Oświadczenie generalne).

Całe życie moje jest stałym brakiem umiarkowania, ale umiarkowanie (oznaczające u Chrystusa umiar w korzystaniu z rzeczy) jest umiarkowaniem moim (Oświadczenie generalne).

Całe życie moje jest słabością, lecz mocą moją jest moc Jezusa Chrystusa (Oświadczenie generalne).

Całe życie me jest stałą i wciąż wzrastającą niedoskonałością, ale doskonałość Jezusa Chrystusa jest doskonałością moją (Oświadczenie generalne).

[120] Całe me życie stoi w sprzeczności z posługiwaniem kościelnym, lecz posługiwanie Jezusa Chrystusa jest posługiwaniem moim (Oświadczenie generalne).

Bóg mój życiem moim (Oświadczenie generalne).

Bóg mój podtrzymaniem moim (Oświadczenie generalne).

Bóg mój moją doskonałością (Oświadczenie generalne).

Bóg mój wszystko moje (Oświadczenie generalne).

Bóg mój Bogiem moim (Oświadczenie generalne).

Bóg mój (Oświadczenie generalne).

Bóg! (Oświadczenie generalne).

Bóg mój i wszystko! (Oświadczenie generalne).

Bóg mój Odkupieniem moim (Oświadczenie generalne).

[120a] Wsław siebie, Panie, jasnością swą wieczną [por. J 17, 5], a dla swej chwały napełnij mnie hańbą i karą oraz mękami — gdyby tak wypadało — wiekuistymi, a to mi wystarczy! (Oświadczenie generalne).

Boże mój, Twa wola jest wolą moją (Oświadczenie generalne).

Boże mój, wszystko co Twoje jest moim (Oświadczenie generalne).

Bóg! (Oświadczenie generalne).

Bóg mój — Odkupienie moje (Oświadczenie generalne).

Bóg mój (Oświadczenie generalne).

Bóg mój — moje wszystko (Oświadczenie generalne).

Bóg! (Oświadczenie generalne).

Bóg, cnota, przygotowanie na śmierć (Oświadczenie generalne).

Bóg, cnota, przygotowanie na śmierć (Oświadczenie generalne).