Strona 126

Tom III

30. [POSTANOWIENIA. OŚWIADCZENIE NIEGODNOSCI. AKTY STRZELISTE. LITANIEJ

(Lumi — 17, t. I, s. 159—179; rok 1826)

Boże mój, Boże mój, Boże mój! (Oświadczenie generalne).

Boże mój, Boże mój, Boże mój! Wola Twa niech będzie życiem moim! Życie ukrzyżowane niech będzie życiem moim! Życie ukryte niech będzie życiem moim! Życie w kaźni niech będzie życiem moim! Życie nieustannego i bezlitosnego krzyżowania niech będzie życiem moim! Życie Twe niech będzie życiem moim! (Oświadczenie generalne).

Najświętsza Maryja jest Mistrzynią życia duchownego. Nie jestem godzien mieć Ją za taką i dziękuję Bogu, że mi Ją taką darował (Oświadczenie generalne).

Życie nieustannego oczyszczania niech będzie życiem moim (Oświadczenie generalne).

Życie nieustannej kontemplacji niech będzie życiem moim (Oświadczenie generalne).

Życie nieustannej ofiary niech będzie życiem moim (Oświadczenie generalne).

Życie nieustannego wyrzeczenia niech będzie życiem moim (Oświadczenie generalne).

Życie nieustannego umartwienia bez miary niech będzie życiem moim (Oświadczenie generalne).

Życie nieustannej modlitwy niech będzie życiem moim (Oświadczenie generalne).

Życie Ojca niech będzie życiem moim; życie Syna niech będzie życiem moim; życie Ducha Świętego niech będzie życiem moim (Oświadczenie generalne).

Życie Trójcy Przenajświętszej niech będzie życiem moim (Oświadczenie generalne).

Bóg mój, Miłosierdzie moje! [por. Ps 58, 18]. Zasługą moją — miłosierdzie Twe, Panie (Oświadczenie generalne).

17. Nicość i grzech, to wszystkie moje bogactwa, nicość i grzech — to całe życie moje. A jednak z miłości Boga i z Jego najczystszego miłosierdzia życiem mym jest całe życie Pana naszego Jezusa Chrystusa (Oświadczenie generalne).

[119a] Nie jestem godzien bardziej ubiegać się o cześć Bożą niż pragnąć samego Boga, wola jednak Boża jest całą doskonałością moją i wszelkim dobrem moim (Oświadczenie generalne).

Nie jestem godzien ubogacenia darem łez, atoli łzy Chrystusa są łzami moimi (Oświadczenie generalne).

Nie jestem godzien żalu połączonego z doskonałą skruchą, lecz boleści, jakie wskutek mych grzechów odczuwał Chrystus modląc sią długo w udrękach konania [por. Łk 22, 43], są moim żalem za grzechy (Oświadczenie generalne).