Strona 123

Tom III

z darów przyrodzonych i nadprzyrodzonych rozlane jest na wszystkie stworzenia (Oświadczenie generalne).

9. Wszystkie zasługi i modlitwy Kościoła, zasługi samego Jezusa Chrystusa ofiarować Boskiemu Majestatowi, aby przy sprawowaniu świętych posług i przy ich dopełnianiu dostąpić łaski doskonałego i pełnego ukrzyżowania siebie samego i — o ile to będzie z większą chwałą Bożą i pożytkiem dusz — łaski prowadzenia jak najbardziej ukrytego życia.

[117b] 10. Wewnętrzna odmiana. „Serce czyste stwórz we mnie, Boże, i ducha prawego odnów we wnętrznościach moich” (Ps 50, 12).

11. Pragnę się tak oddać na rzecz Kościoła i rodzaju ludzkiego, jak gdyby powierzono mi wiekuiste i powszechne kapłaństwo, przez Niebieskiego Ojca dane Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, najdroższemu Oblubieńcowi dusz. Ale jakaż, niestety, jest ma nędza! Ach, Boże mój, Ty ją ujawnij (Oświadczenie generalne). To jest intencja; Czyny jednak moje — to potworność!

12. [Pragnąć] każdej chwili wzrostu pokory wlanej. Codziennie rano odnawiać po Mszy ducha [pokory] i ożywiać ufność, że się go dostąpi. A choć zakładam jego [stopniowe] wzrastanie, to jednak niechaj występuje on w swej pełni w każdym momencie (Oświadczenie generalne).

13. Dziękować Bogu, jakbym był poczęty bez grzechu pierworodnego, i ofiarowywać Mu wszystkie modlitwy Kościoła Chrystusowego: przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, by nieskalanym żyć i umierać (Oświadczenie generalne).

14. Składać Panu dzięki, jak gdyby mi już wszystkiego udzielił bez ponoszenia jakiejś kary (Oświadczenie generalne) i odbywania pokuty czy odnoszenia zwycięstwa nad pokusami.

15. Postanawiam w każdej z nieskończenie małych chwil przez wieczność całą modlić się i wykonywać wszelkie akty cnót, jakie już spełnili i jakie by spełniali wszyscy Aniołowie, Święci, Najśw. Maryja i sam Jezus Chrystus, gdyby się w każdym momencie urzeczywistniać miały wszystkie tajemnice Odkupienia Bożego (Oświadczenie generalne). Postanawiam też czynić to wszystko, co bym czynił, gdybym pojmował wszystkie tajemnice [por. l Kor 13, 2] i gdybym posiadł doskonałość Najśw. Maryi i samego Pana naszego Jezusa Chrystusa; i dlatego pragnę czynić wszystko w połączeniu z Najświętszymi Ich Sercami.

Pragnę wykonywać wszelkie możliwe dobro i ofiarowywać Boskiemu Majestatowi wszystkie zasługi Kościoła Chrystusowego, aby zrozumieć i czcić godność kapłańską, jak się należy, oraz by odnieść pożytek ze wszystkich dzieł odkupienia, a szczególnie z Najśw. Eucharystii (Oświadczenie generalne).

16. Chcę dziękować Bogu, jak gdyby mi udzielił pomocy i kierow ictwa wszystkich dziewięciu Chórów anielskich, wszystkich zastępów Świętych i Królowej ich Najśw. Maryi, abym się przekształcił w Aniołów, Świętych, w Najśw. Maryję i abym mógł dostąpić przekształcenia w Boga (Oświadczenie generalne).