Strona 114

Tom III

kościele nella Minerva. Zapis dokonał się dnia przypadającego na niedzielę Siedemdziesiątnicy, 2 lutego około południa, 1817 roku. Dzień to poświęcony uroczystości Oczyszczenia Pani mej i najukochańszej Matki Maryi. Noszę też poświęcony pasek św. Tomasza, czyli Anielskiej Milicji.

20. Zapisałem się do [bractwa] Serca Najśw. Maryi Panny, Niepokalanej Matki Bożej, dnia 22 czerwca 1817 roku; była to [czwarta] niedziela po Zielonych Świątkach. Pobożne to zrzeszenie jest założone przy kościele San Eustachio w Rzymie.

21. Zapisałem się do Paska Św. Franciszka dnia 21 sierpnia 1817 roku przy kościele Santi Apostoli.

22. Dnia 29 sierpnia 1817 roku zapisałem się do [stowarzyszenia] Dobrej Śmierci przy kościele del Gesu w Rzymie.

23. Dnia 5 września 1817 roku zapisałem się do Drogi Krzyżowej przy kościele San Lorenzolo[212].

24. Dzięki łaskawości Wiel. Ojca Franciszka Parenti, eremity z zakonu Św. Augustyna, w roku 1825 zostałem wpisany do [stowarzyszenia] Najśw. Panny Dobrej Rady w Genazzano.

[111] Profesje

Za najosobliwszym przejawem miłosierdzia Bożego i miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz pod opieką naszej więcej niż najukochańszej Matki Maryi Niepokalanej Dziewicy, św. Józefa, najczystszego Jej Oblubieńca, św. Jana Chrzciciela, św. Jana.Ewangelisty, św. Joachima i św. Anny, św. Zachariasza i św. Elżbiety, dziewięciu Chórów anielskich, świętych Patriarchów i Proroków, świętych Apostołów. Ewangelistów i Uczniów Pana naszego Jezusa Chrystusa, Niewinnych Młodzianków, Męczenników, Biskupów, Doktorów, Wyznawców, Lewitów, Mnichów, Pustelników, Dziewic, Wdów i świętych Dusz czyśćcowych — ja Wincenty Pallotti, stworzenie więcej niż najnędzniejsze, miałem szczęście złożyć profesję Trzeciego Zakonu Św. Ojca Dominika w pierwszym dniu Wielkiego Postu, dnia 4 lutego 1818 roku.

W dniu 25 lutego 1818 roku złożyłem profesję Trzeciego Zakonu Św. Ojca Franciszka z Asyżu.

Dnia 12 lutego 1818 roku złożyłem profesję Trzeciego Zakonu Św. Ojca Franciszka z Paoli.

Zaznaczam, że dla ułatwienia mi zachowania reguł tych trzech zakonów mój tymczasowy kierownik duchowy otrzymał wszystkie [potrzebne] upoważnienia.

Panie Jezu Chryste, wspomagaj mnie, abym był wierny [por. l Kor 7, 25][213].

[212] Zdaniem ks. Moccii jest tu chyba mowa o nie istniejącym już kościółku pod tyt. San Lorenzo in Ascesa, czy też San Lorenzolo ai Monti w pobliżu obecnego Piazza Venezia.

[213] Następują trzy puste strony.