Strona 113

Tom III

4. Najśw. Maryi Wspomożycielki dusz czyśćcowych, przy via Giulia, i do szeregów samej konfraterni.

5. Do praktykowania Drogi Krzyżowej na Campo Santo przy szpitalu Santo Spirito in Sassia w Rzymie[206].

6. Do kongregacji[207] Kolegium Rzymskiego; powinienem się jeszcze zapisać do kongregacji Pijarów przy San Pantaleone, gdyż przez lat kilka[208] uczęszczałem do szkoły i na kongregacje Pij arów.

7. Do kongregacji Najśw. Maryi Płaczącej. Ponadto zapisałem się do:

8. Matki Bożej Różańca Św. przy kościele San Nicoló del Perfetti na Campo Marzio.

9. Do Boleści Najśw. Maryi Panny przy kościele San Marcelo, a nabożeństwo to pielęgnuję obecnie.

10. Do Matki Boskiej Karmelitańskiej przy kościele San Crisogono na Zatybrzu[209].

11. Do Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny, związku prowadzonego przez Ojców Teatynów.

12. Do Najśw. Serca Pana Jezusa przy kościele Santa Maria in Cappella.

13. Do Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa przy kościele San Nicoló in Carceri.

14. Do Paska Św. Augustyna.

15. Dla wpisania się do szkaplerza Trynitarzy zapisałem się dnia 11 listopada 1816 (roku do Trzeciego Zakonu Trynitarzy Bosych[210] należy odmawiać 6 „Ojcze nasz” i 6 „Chwała Ojcu” do Przenajświętszej Trójcy, 6 „Zdrowaś” i 6 „Chwała Ojcu” do Najświętszej Maryi Panny oraz „Witaj Królowo”.

16. Do Trzeciego Zakonu Św. Franciszka z Asyżu dnia 23 listopada1816 roku, w sobotę około godziny, gdy odmawia się „Anioł Pański”.

17. Do Trzeciego Zakonu Św. Franciszka z Paoli dnia 4 grudnia 1816 roku około południa.

18. Jestem wpisany do Trzeciego Zakonu Karmelitańskiego od dnia 16 grudnia 1816 roku, po wieczornym „Anioł Pański”.

19.[211] Jestem wpisany do Trzeciego Zakonu Św. Dominika przy

[206] Campo Santo to cmentarz, który wtedy zajmował część aktualnego terenu generalatu Jezuitów. Por. Moccia, Lumi, II 499, nota 6.

[207] Rozumie się: Sodalicji Mariańskiej.

[208] Dokładnie od 1803 do 1808 roku.

[209] Wspomniany wyżej kościół Św. Chryzogona należał do 1847 roku do Trzewiczkowych Karmelitów Kongregacji z Mantui. Por. Moccia, Lumi. II 500.

[210] O członkostwie Pallottiego różnych Trzecich Zakonów zob. Regest, w ASAC IV 6 nn.

[211] Począwszy odtąd aż do końca numeracji (24) wprowadzamy w niej poprawkę oryginału — dla jasności. Prócz tego należy zaznaczyć, że akapity w oryginale zaczynają się od naszego numeru 19.