Strona 112

Tom III

25. [PRZYNALEŻNOŚĆ ŚW. WINCENTEGO DO ROŻNYCH ZBOŻNYCH DZIEŁ. ODPOWIEDŹ NA EWENTUALNE PYTANIA. OTRZYMYWANE RAD Y DO ROZWAŻANIA]

(Lumi — 42, t II, s. 497—508; rok 1817/1818) A. I. D. G. — I. M. I. — D. A. — M. M.[201]

[109] O postach i abstynencjach według reguły ułożonej dla osób płci obojga przez św. Franciszka z Paoli[202]…. Wstrzemięźliwość od mięsa zachowujcie począwszy od świata św. Łucji, z wyłączeniem tegoż dnia, do Bożego Narodzenia; w trzy dni przewidziane na Komunię św., mianowicie przed: Wielkim Czwartkiem, Wielkanocą i Bożym Narodzeniem, a ponadto przed Zesłaniem Ducha Świętego, Wniebowzięciem Przechwalebnej Dziewicy Maryi, a prócz tego w każdą środę przez cały rok. Prócz tego od wspomnianego święta św. Łucji wyłącznie, aż do rzeczonego wyżej Bożego Narodzenia. W każdy też piątek przez rok cały starajcie się pościć oraz odmawiać pobożnie pięć „Ojcze nasz” i tyleż „Zdrowaś Maryjo” na pamiątkę męki Chrystusa.

Posty Trzeciego Zakonu Św. Dominika[203].

Od pierwszej niedziela Adwentu, oprócz samej niedzieli, do Bożego Narodzenia, z wyjątkiem tego święta, oraz od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu aż do Wielkanocy, i w każdy piątek roku. Mięsnym pokarmem można się posilać jedynie w niedziele, wtorki i czwartki.

[110] Pobożne praktyki, do których zobowiązałem się dzięki nieskończonemu miłosierdziu Bożemu, zasługom Jezusa, Maryi, Aniolów, Świętych, itd.[204]

[Zapisałem się] do bractw [i stowarzyszeń]:

1. Pięciu Ran Pana Jezusa przy kościele Św. Filipa Nereusza przy via Giulia.

2. Pięciu Ran i Najśw. Sakramentu przy kościele San Lorenzo in Damaso.

3. Pana Jezusa Nazarejskiego; jest to związek agregowany do zakonu Trynitarzy Bosych[205]

[201] Ad Infinitam Dei Gloriam [= Dla nieskończonej chwały Bożej]; Jesus, Maria, Joseph [= Jezus, Maryja, Józef]; Deus Adest [= Bóg jest obecny]; Memento Mori [= Pamięta j, że umrzesz]

[202] Święty Franciszek z Paoli w Kalabrii, założyciel zakonu Minimów (†1507). Z tym zakonem Pallotti czuł się bardzo związany. Dnia 12 II 1818 roku złożył profesję tercjarską. W roku 1844 wystosował wezwanie werbujące kandydatów do tercjarstwa tegoż zakonu. Por. OOCC V 708—713.

[203] Tercjarzem zakonu Św. Dominika został Pallotti dnia 4 II 1818 roku.

[204] O bractwach, zrzeszeniach, stowarzyszeniach, do których należał Pallotti, podajemy tu za ks. Moccią wyjaśnienia w wypadkach nastręczających czytelników większe trudności. Por. Regest, w ASAC IV 6 nn.

[205] Za czasów Pallottiego Trynitarze Bosi posiadali większy ośrodek przy kość. S. Carlino przy Quatro Fontane. Kościół Św. Chryzogona otrzymali dopiero w roku 1847. Warto przypomnieć, że w tym to właśnie kościele, ale wcześniej, spadł na Świętego cios w postaci (nie wykonanej na szczęście) decyzji o zniesieniu Zjednoczenia. Zob. F. Bogdan, Na drogach Nieskończoności, s. 90 (przez pomyłkę podano tam kość. Chryzostoma).