Strona 109

Tom III

21. [REKOLEKCJE NA SAPIENZY — 1817]

(Lumi — 66, t. II, s. 765—766; rok 1817)

[106] Święte ćwiczenia [duchowne] odprawiane na Sapienzy[192] od dnia 15 marca 1 81 7 roku.

1. Cel człowieka i niezbędne usposobienie do owocnego odprawienia św. rekolekcji.

2. Wiara: 1) mocna, 2) odważna, 3) żywa.

3. Śmierć.

4. Konieczność spowiedzi i [jej] skuteczność.

5. Sąd.

6. Cel studiów i sposób studiowania.

7. Piekło.

8. Książki do czytania.

9. Nieskończone miłosierdzie Boże.

22. [Z „OBJAWIEŃ” ŚW. BRYGIDY]

(Lumi — 67, t. II, s. 766—767; rok 1817)

[107] Kiedy spowiadał się pewien ksiądz sprawujący niegodnie Najśw. Ofiarę, Pan objawił św. Brygidzie[193] zarzuty stawiane [temu kapłanowi] przez szatanów: „Kłamiesz! Jesteśmy świadkami, że twoja spowiedź podobna jest do spowiedzi Judasza, bo co innego mówisz, co innego masz w sercu”.

Ukazał jej jeszcze innego księdza, którego szatani zepchnęli do piekła. Słyszał on, jak mówili dziwiąc się i zdumiewając bez miary, że on sam i wielu innych księży ośmiela się tak niegodnie traktować na ołtarzu Pana Majestatu.

Pan tedy, zwróciwszy się do świętej Wdowy[194], powiedział: „Oto, oblubienico, co czynią Mi kapłani! Aniołowie czczą ich najbardziej pośród wszystkich ludzi, oni zaś drażnią Mię bardziej niż wszyscy żydzi i poganie i więcej niż wszyscy szatani Mnie prowokują. Winni być mymi członkami i tak się spomiędzy innych wyróżniać, jak palce u ręki, a tymczasem gorsi są od demonów, a — jeśli się nie poprawią — głębiej niż demony pogrążą się w piekle”[195].

[192] Sapienza to nazwa popularna „Uniwersytetu Rzymskiego”. Wincenty był studentem tej uczelni od roku 1815. Rekolekcje, o których tu mowa, odprawiał będąc na drugim roku studiów teologicznych.

[193] Święta Brygida Szwedzka, żona księcia Merici, matka ośmiorga dzieci, założycielka zakonu (†1373), autorka księgi Objawień. Przytoczony tu epizod znajduje się w tej księdze (Ks. 4, rozdz. 134).

[194] Ta święta Wdowa to właśnie wspomniana dopiero co Brygida.

[195] W notatniku Świętego następują trzy nie zapisane karty.