Strona 108

Tom III

co ofiarowała ewangeliczna wdowa [por. Mt 19, 27 i Łk 21, 1-4J, jest w odniesieniu do dobrej intencji bardzo godne uwagi. Uwaga: Święty Augustyn chwali za to św. Piotra.

[105i] 4) Gdy jakaś świątobliwa księżna żaliła się na brak czasu na modlitwę, gdyż musi poświęcać się wychowywaniu swej córki, z którą prowadzi i bezużyteczne rozmowy, by naprowadzać ją na pożyteczne tematy, powiedział jej pewien Wielebny Sługa Boży, aby postępowała tak nadal, gdyż z uwagi na dobrą intencję podoba się to Bogu.

5) Pewien misjonarz spotkał się w górach z ludźmi, którzy żyli w łasce Bożej po jednorazowej tylko Komunii w roku z powodu braku kapłanów.

6) Pewien szewc, który nie miał czasu na długie modlitwy, lecz oddawał się jej trochę, jak potrafił, był przez Boga wyżej ceniony od niejakiego mnicha, który cieszył się niemałą sławą świętości — jak dowiedziano się o tym na podstawie objawienia Bożego użyczonego mnichowi.

7) Pewien krawiec w chwili śmierci kazał sobie przynieść igłę, a całując ją, mówił: „Ta igła wiedzie mnie do nieba”. [Przy jej bowiem pomocy] pełnił swą powinność; oddając zaś duszę Bogu całował już to Chrystusa ukrzyżowanego, już to igłę.

8) Święty Franciszek Salezy poucza, że do tych rzemieślników i gospodyń, którzy tę odrobinę czasu, jaki im zostaje do dyspozycji, poświęcają na to, by uczestniczyć we Mszy św. i odmówić wieczorem Różaniec, można zastosować słowa: „W krótkim czasie dopełnili czasów wiele” [por. Mdr 4, 13].

Konferencja

[105j] 29. Pobożne rozmyślanie jest niezbędne.

Owoc

Oddawać się świętemu rozważaniu i modlić się, aby wszyscy je odprawiali.

Medytacja o dniu święceń[191].

30. Święte wytrwanie

Środki do wytrwania w dobrem:

Odprawiać jak należy świętą medytację, odmawiać pobożnie święte Oficjum, święcie sprawować Najśw. Ofiarę — oto trzy rady, jakie pewien święty biskup i kardynał dawał swym kapłanom.

[191] Por. przyp. 177.