Strona 107

Tom III

3) Jeden z Ojców rzekł do kogoś: „Słyszę twój głos, lecz uczynków twych nie widzę”.

4) Jeden z synów matki Machabejczyków skazany przez tyrana na pozbawienie języka, wysunął go zaraz na wezwanie, wyciągając i ręce [por. 2 Mch 7, 10]. Niektórzy zapewniają, że chcą dokonać wielu dobrych rzeczy, i tak wystawiają język, ale nie działają: rąk nie wyciągają.

[105g] 5) Ojciec mistrz Avila[188] powiedział pewnemu młodzieńcowi bardzo wykształconemu, lecz bezbożnemu: „Czy wierzysz, że istnieje piekło?” — „Tak” — odpowiedział, a Ojciec mistrz Ayila dodał: „A ja ci powiadam, że są dwa, jedno dla wielkich grzeszników, drugie dla oświeconych, a bezbożnych”.

6) Dobre, lecz nie urzeczywistniane myśli nazwał pewien wielki sługa Boży drewnem do palenia w piekle.

7) Opowiadają, że pewien francuski marszałek urodzony jako hugenota, potem zaś nawrócony, wyrzekł się uroczyście błędów, przyrzekł naprawić wielkie zgorszenie dawane w okresie popełniania błędów, a pewnego dnia udał się do spowiedzi. Spowiednik zapytał go, czy wykonał to, co przyrzekł o naprawieniu zgorszenia. Marszałek odparł ze świętą śmiałością: „Nie złamałem nigdy słowa danego komukolwiek z ludzi, czyż miałbym złamać słowo dane Bogu?”

8) Święty Augustyn mówi o sobie[189]: „Chciałem i nie chciałem”.

9) Święta Teresa pisze, że piekło przepełnione jest tymi, którzy mówili „Chciałbym”. A przecież należy mówić: „Chcę!”

Konferencja

[105h] 27. 1) Czym jest modlitwa i jak bardzo potrzebna, 2) jak i 3) kiedy należy ją odprawiać

Owoc

Modlić się i zachęcać innych, aby się modlili (Oświadczenie generalne).

Medytacja

28. Narodzenie, życie, męka i śmierć.

Owoc

(Oświadczenie generalne).

[Wszelkie] czynności zarówno dobre same w sobie, jak i obojętne, najeży wykonywać dobrze.

1) Ryszard od Św. Wawrzyńca[190] powiedział: „Czym ciało bez życia, tym czyn bez intencji”.

2) Uczył pewien dobry sługa Boży, że trzeba pracować dobrze i z motywu religijnego.

3) To, co św. Piotr opuścił, aby iść za Jezusem Chrystusem, i to,

[188] Zob. przyp. 122.

[189] Por. Wyznania, VIII: Migne, PL 32 747—784.

[190] Słynny teolog średniowieczny (†1245).