Strona 106

Tom III

Owoc

Z największą troskliwością czuwać nad prawością zamierzeń i modlić się, by wszyscy działali dla należytego i prawego celu.

[105c] Odnowa

24. Zaniedbywanie dobrych uczynków, nawet z zakresu zwykłej rady, stanowi: 1) stratę wielkich dóbr; 2) stratę bardzo niebezpieczną.

Owoc

1) Oddawać się czynnościom duchownym oraz pracować dla chwały Bożej i pożytku dusz z całym poświęceniem; 2) modlić się, aby wszyscy wykonywali rzeczy wielkie dla chwały Bożej i dla zbawienia dusz.

Czytanie duchowne Upokarzać się i cieszyć z poznania swej nędzy. Dlatego będę mówił ze św. Pawłem: 2 list do Korynt., r. 4 [por. 2 Kor 12, 9]: „Najchętniej więc będę się chełpił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa”.

Odnowa

[105d] 25. 1) Czym jest duch kapłański (duch według św. Tomasza oznacza pewne poruszenie[187])? 2) Do czego zmierza duch kapłański? 3) Rachunek sumienia, by poznać, czy tego ducha posiadamy; będzie on w nas, gdy wszystkie jego cechy znajdą się u tych, co go posiadają.

Owoc

Zanosić nieustannie modlitwę, by we mnie i we wszystkich wzrastał ten duch w każdym z nieprzeliczonych momentów O§O.

[105e] 26. Medytacja

Grzech jest najpotworniejszym buntem podnoszonym przeciwko Bogu.

Owoc

Modlić się, abyśmy nigdy, ani ja, ani ktokolwiek inny, nie popadli w grzech, lecz przeciwnie, byśmy pałali nieprzejednaną nienawiścią do samego grzechu.

Czytanie duchowne Wprowadzać w czyn dobre myśli z większą starannością.

[105f] Refleksja

1) Mówi Ewangelia św. o drzewie nie rodzącym dobrych owoców [por. Mt 3. 10]. Komentatorzy wyjaśniają, że trzeba działać, i to działać dobrze.

2) Święty Filip [Nereusz] widząc we Florencji piękną rzeźbę myśliciela, powiedział: „Figura jest piękna, ale brak jej możności działania”.

[187] Spiritus — duch, ale i tchnienie, i wiatr — oznacza ruch. Nie udało się zidentyfikować miejsca tego cytatu.