Strona 104

Tom III

Owoc

1) Starać się mieć na uwadze dawanie dobrego przykładu przez postępowanie w sposób możliwie jak najbardziej świątobliwy i doskonały; 2) modlić się, abyśmy ani ja, ani inni nie byli [dla bliźnich] zgorszeniem, ale najwyższym zbudowaniem.

[104c] Odnowa

17. Świecić dobrym przykładem w mowie i we wszystkich sprawach; postępować zawsze poważnie, umiarkowanie (w pokarmach, napojach, zabawach, polowaniach) i pobożnie, by czynności [duchownych] budziły szacunek wszystkich (Sobór Trydencki).

Owoc

Wykonywać z możliwie największą doskonałością przytoczony urywek z [dekretów] Soboru Trydenckiego.

Czytanie duchowne

[Żywić] jak największe współczucie wobec cierpień Jezusa i Maryi.

[104d] Konferencja

18. Duchowni mają z największą troską oddawać się zdobywaniu wiedzy.

Stąd:

Owoc

Wezmę [sobie do serca] ten nakaz św. Pawła: „Uważaj na siebie i na naukę” [l Tm 4,16].

19. Medytacja

Niebo jest stanem największej radości: 1) ze względu na najszczęśliwsze miejsce; 2) ze względu na towarzystwo Błogosławionych, Maryi, itd., Jezusa, itd., Trójcy Przenajświętszej, Ltd.; 3) ze względu na dobra niebiańskie.

Owoc

1) Starać się o zdobycie nieba i prosić Pana o zrozumienie, że nie zasługujemy na nie; 2) oddawać się z nieskończoną, gdyby to było możliwe, gorliwością i doskonałością zbawieniu dusz.

[104e] Odnowa

20. Duchowni o wiele bardziej niż inni powinni praktykować cnotę czci Bożej: 1) przez akty wewnętrzne; 2) przez przyswojenie sobie znajomości przepisów liturgicznych; 3) przez stosowanie ich z dokładnością.

Owoc

Postanawiam stosować tę cnotę we wszystkich czynnościach. Spodziewam się, że za łaską Bożą opanuję przepisy liturgiczne i że będę je zachowywał dokładnie. Będę też nakłaniał drugich, aby je opanowali i stosowali z największą i najsubtelniejszą doskonałością.