Strona 100

Tom III

Sentencja

Żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje niej uczty [por. Łk 14, 24].

Odnowa

4. Gotowe i staranne odpowiadanie na łaski.

Owoc

Odpowiadać na łaski Pana wciąż coraz doskonalej.

Owoc z czytania duchownego

Usuwać przeszkody mogące opóźniać własne uświęcenie. Największą u mnie przeszkodą jest pycha.

[103c] Konferencja

5. Kto bez powołania obiera stan kapłański: 1) popełnia bardzo ciężki grzech przywłaszczenia, grabieży i świętokradztwa; 2) duszę swą wystawia na niebezpieczeństwo wiecznej zguby.

Owoc

1) Proszę o przebaczenie za zbyt opieszałe odpowiadanie powołaniu; 2) Modlę się za tych, którzy [do stanu duchownego] poszli bez wezwania.

Medytacja

6. 1) Nie myślimy o śmierci; 2) drugą niewłaściwością jest to, że wierzymy, iż do śmierci bardzo nam jeszcze daleko.

Owoc

1) Żyć zawsze tak, jakby się miało każdej chwili umrzeć; 2) modlić się, aby na śmierć przygotowywali się wszyscy.

Czytanie duchowne

Skupienie wewnętrzne i zewnętrzne

[103d] Odnowa

7. 1) Złe myśli bardzo są szkodliwe w życiu; 2) w chwili śmierci są nader niebezpieczne.

Owoc

1) Być bardzo czujnym w porzucaniu i unikaniu okazji, w których myśli takie mogą się budzić, i błagać Boga o pomoc; 2) modlić się, by od tego rodzaju myśli wszyscy byli wolni lub by nad nimi odnosili zwycięstwo.

Odnowa

8. Spowiedź.

Owoc

Starać się o zwracanie uwagi na to, aby z należytym usposobieniem przyjmować ten wielki sakrament, oraz czuwać, by owoc odnosić ze