Strona 10

Tom III

J. W.

F. B.

…napisać, lecz Ty je powtarzaj i Ty je za mnie napisz. A jeśli je tu napiszę, to nie myślę tu ich pisać ja, ponieważ zbezcześciłbym je, lecz pragnę, byś Ty je napisał, bez Twojej bowiem pomocy nie mógłbym ich napisć (Dz. duchowny, II, 120)

…napisać, lecz Ty je powtarzaj i Ty je za mnie zapisz. A jeśli je tu wyrażę, to nie w tej myśli, bym wyrażał je sam, ponieważ byłoby to ich sprofanowaniem, lecz tak, abyś Ty sam je napisał; bez Twojej bowiem pomocy nie mógłbym tego dokonać.

Sposób pisania Świętego, nawet dla czytelnika mającego na uwadze to, co w tym numerze powiedziano wyżej, staje się i w oryginalnym tekście nużący nie tylko z powodu zbyt długich ciągów myśli, ale i z powodu powtarzania tych samych formuł i przymiotników. Oto znów krótka ilustracja powtarzania przymiotnika „nieskończony”:

J. W.

F. B.

…przemówiłeś z nieskończoną miłością i wypowiedziałeś je w nieskończonych zamiarach wszystkich Twych Boskich przymiotów nieskończonego miłosierdzia pełnych. W ten sposób wypowiedziałeś je także dla mnie, chociaż od całej wieczności poznałeś nieskończonym rozumem całą nieskończoną moją… (itd.). (tamże, s. 121).

…przemówiłeś z nieskończoną miłością i wypowiedziałeś słowa wszechmocne w niezgłębionych zamiarach wszystkich Twych Boskich przymiotów bezgranicznego miłosierdzia pełnych. W ten sposób wypowiedziałeś je także dla mnie, chociaż od całej wieczności poznawałeś nieogarnionym rozumem całą niezmierną mą niegodność…

Autor w toku pracy nad tym nowym przekładem usiłował stale mieć to na uwadze, aby nie gubiąc i nie zniekształcając nic z myśli Świętego, oddać ją w formie przy odbiorze mniej uciążliwej.

W odniesieniu do tekstów zamieszczonych w drugiej części tegoż tomu należy stwierdzić, że nie wszystkie wymagały osobnego przekładu. Część z nich przejęto wraz z notami od śp. ks. Bielskiego, część od śp. ks. Wróbla, reszta wymagała nowego tłumaczenia. Szczegóły w tej sprawie będą podane przy poszczególnych tekstach.

Ołtarzew—Anielin. w uroczystość Trójcy Świętej, 1982

Ks. Franciszek Bogdan SAC