Strona tytułowa

Tom II

WYBÓR PISM

Tom II

INSTYTUT APOSTOLSKI POLSKIEJ PROWINCJI

STOWARZYSZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO W OŁTARZEWIE

ŚW. WINCENTY PALLOTTI

PISMA DOTYCZĄCE ZJEDNOCZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO

WYBORU DOKONAŁ I OPRACOWAŁ

KS. FRANCISZEK BOGDAN SAC

POZNAŃ-WARSZAWA PALLOTTINUM 1984

Redaktor książki ZOFIA WALKIEWICZ

ZA POZWOLENIEM WŁADZY DUCHOWNEJ

Drukarnia Pallottinum, Poznań, Przybyszewskiego 30 Zam. 44/83.