Strona 97

Tom II

Boże, w momencie powodzenia, aby dziękować Ojcu Niebieskiemu za łaskę ucisku, a wypraszać dar skruszonego i uniżonego serca, by w powodzeniu nie dopuścić się nadużyć.

[68] I niech to nikogo nie zaskoczy, jeżeli ucisk pochodziłby od kogoś z tej samej wspólnoty.

Mają się modlić za prześladowców, a także w intencji dostąpienia owoców cierpliwości w znoszeniu utrapień.

Nie powinni utyskiwać z powodu udręk przeciągających się przez lata, a może nawet przez całe życie.

W milczeniu i z pełnym przylgnięciem do wyroków Bożych mają czekać na kres prześladowania.

[69] Wszyscy powinni zawsze bardzo zważać na to, by nikomu nie dać powodu do prześladowania, co mogłoby się przytrafić wskutek jakiejś nieroztropności, czy też przez brak jakiejś innej cnoty.

Wszystkie modlitwy świętych ustroni i Pobożnego Zjednoczenia niech będą zanoszone również w tym celu, by dla nas samych i dla wszystkich innych uprosić dar nieustannej gotowości do cierpliwego i owocnego znoszenia prześladowań na większą chwałę Bożą i pożytek dusz, a także o to, by przez nieroztropność nie dać nigdy okazji do prześladowań.

Tytuł IX

„Oto anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc: «Wstań i weźmij Dziecię i Matkę Jego, a idź do ziemi izraelskiej, pomarli bowiem ci, co na życie Dzieciątka czyhali». A on powstawszy, wziął Dziecię i Matkę Jego i przyszedł do ziemi izraelskiej. Posłyszawszy zaś, iż Archelaus panował w Judei po Herodzie, bał się tam iść. A napomniany we śnie, zamieszkał w mieście, które zowią Nazaret, aby się wypełniło, co powiedziane jest przez Proroków, iż Nazarejczykiem będzie nazwany” [por. Mt 2, 19-23]

Rozdział [1 i] jedyny

Każdy ma się poświęcić doskonale Bogu i oderwać się całkowicie od świata.

[70] Pan nasz Jezus Chrystus wraz ze św. Józefem i Najśw. Maryją po paroletniem pobycie w Egipcie powrócił zgodnie z poleceniem anioła do ziemi izraelskiej i zamieszkał w mieście Nazaret, aby się wypełniło proroctwo, że będzie nazwany Nazarejczykiem, to znaczy poświęconym Panu i oderwanym od świata; takim też Pan Jezus był rzeczywiście w całej pełni.

[71] Jakżeż więc członkowie Stowarzyszenia obecni i przyszli mogliby naprawdę oddawać się doskonałemu naśladowaniu Pana naszego