Strona 94

Tom II

Nie będą nigdy kłaść się we dwójkę, a jeśli będą zmuszeni uczynić to czasem w podróży, niech kładą się w ubraniu.

[57] Niech nie dotyka jeden drugiego nawet dla żartu czy dla jakiejś poufałości, bo to jest niestosowne i przeciwne szacunkowi, jaki powinni sobie okazywać, a także czystości i skromności.

Będą też bardzo uważać na to, by nie dopuścić do dotykania siebie przez kogokolwiek.

[58] Kapłani będą raczej niechętni, by kobiety całowały ich w rękę, a jeśli zezwolą, niech będą bardzo uważni. Przychodząc do wspólnoty niewiast, z posługą ewangeliczną czy dla spraw administracji, nie pozwolą im w żaden sposób na ucałowanie swych rąk.

Przy kontaktach z chłopcami, podyktowanych względami religijnymi czy świeckimi, nie będą ich nigdy dotykać, nawet dla żartu czy poufałości, zwłaszcza zaś nie dotkną nigdy ich twarzy.

Przy karceniu lub karaniu chłopców powierzonych ich pieczy będą postępować w sposób bardzo oględny i skromny, a przed czy po wykonaniu tego [zadania] niech panują bardzo nad sobą.

[59] W rozmowie z osobami innej płci będą zawsze uważać, by to się działo z pewnej odległości. Nie będą się nigdy wpatrywać w nie uporczywie, a byłoby lepiej nie wpatrywać się w nie w ogóle.

Rozmawiać z nimi będą bardzo skromnie i poważnie, bez pozwalania sobie na najmniejszą poufałość, co jednak nie powinno przekreślać świętej pogody prawdziwych sług Bożych.

Pełna dobroci życzliwość, z jaką powinni rozmawiać z matkami powierzonych sobie chłopców, niezależnie od starań, by ich nie zniechęcać, nie może stanowić przeszkody w zachowywaniu powyższej postawy wobec nich; toteż będą się starać o zakończenie z nimi rozmowy niewielu słowami.

[60] W świętych ustroniach nie będzie można przetrzymywać malowideł, obrazów, druków, figur czy książek, których widok czy lektura mogłyby przynieść uszczerbek świętej czystości. Należy też dołożyć wszelkich starań, aby odznaczały się pełną przyzwoitością i skromnością te malowidła, które choć o świętych motywach, nie zostały jednak wykonane w należycie skromnej formie.

[61] Wszyscy członkowie powinni zawsze i na każdym miejscu jaśnieć skromnością, niewinnością, czystością i wstydliwością anielską