Strona 90

Tom II

4. W umeblowaniu wymagającym skompletowania, w sprzętach i narzędziach, jak i we wszystkim, co potrzebne do użytku Stowarzyszenia, ma zawsze jaśnieć św. ubóstwo, które by w pełni naśladowało ubóstwo Zakonu ścisłej, serafickiej reguły.

[45] 5. Również w pokojach ma rzucać się w oczy święte ubóstwo; rozwiesi się w nich religijne obrazy wykonane na papierze. Gdyby ktoś chciał zachować jakiś obraz olejny, będzie to mógł uczynić za zgodą rektora, ale nie zezwoli się na ramy złocone. Zezwala się na [posiadanie] najśw. krucyfiksu wykonanego w drzewie lub mosiądzu. Umieści się tam prosty drewniany stolik dla studium, czy dla innych potrzeb, oraz dwa krzesła. Łóżko będzie z żelaznych ram z trzema deskami, a dla naśladowania Jezusa, który ledwie narodzony spoczywał na słomie, będzie tam jeszcze siennik bez materaca; można też korzystać z prześcieradła, koca i poduszki z wełny[189].

6. W refektarzu nie będzie obrusów rozciągniętych wzdłuż stołów; wszystko zaś, co potrzebne do użytku refektarza i kuchni, niech lśni od splendoru św. ubóstwa.

7. Również w ubiorze ma się odbijać św. ubóstwo, podobnie jak w bieliźnie, obuwiu, kapeluszach, a wszystko to będzie w gatunku nie wyszukanym, trwałym i tanim.

8. Z zamiłowania do ubóstwa będzie się zwracało szczególną uwagę na to, by niczego nie zniszczyć, wszystko zbierać i wszystko naprawiać w porę, zanim nie ulegnie większemu zniszczeniu.

[46] 9. Ustronia, które trzeba budować od nowa, winny być urządzone[190] tak, by lśniły zawsze miłym i najwznioślejszym ubóstwem, a im więcej ich będziemy mieli odznaczających się ubóstwem, tym bardziej rozwijać się będą na większą chwałę Bożą i na pożytek dusz i tym pewniej będziemy mieli z sobą Pana naszego Jezusa Chrystusa z obfitością

[189] Założyciel skreślił następujące słowa, znajdujące się poprzednio W tekście: „Owszem, powinno być wszystko co potrzebne, by nie zaszkodzić sprawności ciała, gdy ma się obowiązek zachowania zdrowia dla oddawania się, ile to tylko możliwe i jak najdłużej, pracom na korzyść bliźnich. 6. Klerycy i księża mogą mieć w pokoju regał na książki. 7. Wszyscy będą zaopatrzeni w szafę na odzież i inne rzeczy”.

[190] Słowa, które teraz następują, aż do „w betlejemskiej grocie”, wpisał Pallotti w miejsce takiego ciągu myśli: „na podobieństwo konwentów Wiel. OO. Kapucynów. Te jednak ustronia, przy których byłyby szkoły publiczne, zachowując takież podobieństwo we wszystkim co potrzebne do użytku wspólnoty, w częściach służących klasom mają mieć całą możliwą przestroność i wygodę, konieczne do dobrego funkcjonowania i doglądania młodzieży, na podobieństwo najlepiej zorganizowanych kolegiów; mają prócz tego mieć wszystko, co w świetle doświadczenia prowadzi bardziej skutecznie do celów wychowania i do kultury młodzieży. 12. Jeżeli Bóg w swym miłosierdziu pozwoli, że dom jakiegoś ustronia uda się zbudować na podobieństwo konwentów OO. Kapucynów, to i jego kościół niech promienieje św. ubóstwem na kształt kościołów tychże Wiel. OO. Kapucynów”.