Strona 87

Tom II

z miłosierdzia Bożego dostąpił zbawienia, byłby jednak przez całą wieczność pozbawiony na duszy i w uwielbionym ciele nieprzeliczonych stopni chwały więcej, które byłby zdobył za doskonale i stałe przestrzeganie Reguł tudzież za niezliczone a budujące skutki pełnego ich przestrzegania dla pożytku własnego i innych ludzi.

6. Reguły są środkiem do jak najdoskonalszego pełnienia miłości względem Boga i bliźniego; toteż wszyscy powinni z wielką doskonałością zachowywać Reguły, aby się nie narazić na niebezpieczeństwo przekroczenia jakiegoś z przykazań Bożych, a także, by korzystać ze środków do doskonałego zachowania przykazań.

[35] Refleksja. Niemało jest takich ludzi, którzy choć przez uroczyste śluby zaczęli podążać drogą doskonałości, potem zaniedbując się w zachowywaniu Reguł, posunęli się aż do porzucenia swej macierzy zakonnej, a potem w świecie zeszli na drogę zatraty[186].

Rozdział 2 — O środkach zachowywania Reguł

[36] 1. Wszystkie modlitwy Stowarzyszenia i Zjednoczenia są i będą zawsze ofiarowywane również w celu uproszenia dla wszystkich członków daru doskonałego zachowywania Reguł; podczas wszystkich zaś wspólnych modlitw wszyscy wyraźnie, z wielką ufnością i głębokim przejęciem, będą odmawiać następujący akt:

Ofiarowanie

Ojcze Przedwieczny, w zjednoczeniu z całym Zespołem Niebian i ze wszystkimi pozostałymi stworzeniami Twoimi ofiarujemy Ci teraz i w każdej chwili przyszłej ofiarowywać chcemy Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa na podziękowanie, jak gdybyś nam i wszystkim udzielił już wiecznie trwającego daru doskonałego zachowywania św. Reguł, jako też we wszystkich celach, jakie się Tobie podobają[187].

[186] Warto zauważyć, że w późniejszych wersjach Reguł Założyciel nie umieszcza już tych racji ich przestrzegania, gdyż myśl o tym przerzucił do Memoria ąuotidiana, jaką członkowie mieli nosić zawsze z sobą. OOCC III 34— 39; por. o tym w części o Podręczniku Reguł.

[187] Słowa od „na podziękowanie” do końca zostały wprowadzone przez Pallottiego na miejsce poprzednich o takim brzmieniu: „i zasług Jego Kościoła na podziękowanie za dary ofiarowane wszystkim Aniołom i Świętym oraz Najśw. Maryi ich Królowej dla uzyskania za ich wstawiennictwem dla nas i dla wszystkich na teraz i na zawsze wieczystego daru najdoskonalszego przestrzegania naszych świętych Reguł; ofiarujemy je też na podziękowanie, jak gdybyś nam go już udzielił, jak i na wszystkie cele, jakie się Tobie podobają”.