Strona 70

Tom II

PISMA DOTYCZĄCE ZASAD ŻYCIA STOWARZYSZENIA [REGUŁY, KONSTYTUCJE, CEREMONIAŁY]