Strona 51

Tom II

Całując święte stopy proszą o błogosławieństwo pasterskie i niechaj łaska itd.

Do Jego Świątobliwości naszego Pana

Miłościwie panującego Papieża Piusa IX[100]

Przez zaznaczonych wyżej petentów.

21. [PROŚBA O PRAW O DYSPONOWANIA NA CELE KULTU RZECZAMI ZŁOŻONYMI W KOŚCIELE NAJSW. ZBAW ICIELA NA FALI ORAZ INNYMI PRZEDMIOTAMI]

(25 V 1847; OOC IV 93—94)[101]

[46] Ojcze Święty

Kapłani Kongregacji Pobożnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego [założonego pod szczególną opieką Najśw. Maryi Królowej Apostołów], najuniżeńsi petenci Waszej Świątobliwości, obowiązani są z samych swych założeń do zaopatrywania ubogich kościołów w odpowiednie przedmioty, niezbędne do wykonywania kultu Bożego. Dlatego ośmielają się prosić, by Wasza Świątobliwość raczył udzielić im koniecznego i odpowiedniego upoważnienia, by (z zatrzymaniem oczywiście części koniecznych dla swych kościołów i kaplic) mogli do tego tak świętego użytku przeznaczać nie tylko część przedmiotów przekazanych im wraz z przekazaniem kościoła i klasztoru Najśw. Zbawiciela Na Fali, ale prócz tego innych własnych [przedmiotów], tak obecnie jak w przyszłości.

Całując święte stopy proszą na kolanach o Błogosławieństwo Apostolskie[102].

Do Jego Świątobliwości naszego Pana

Miłościwie Panującego Papieża Piusa IX

Przez wspomnianych wyżej petentów.

[100] Następują pisane ręką papieża słowa: „Dnia 12 marca 1847, zgodnie z prośbą o łaskę, na lat pięć, z zachowaniem tego, co należy zachować. Papież Pius IX”. Po upływie pięciolecia odnowiono w ten sposób powyższe władze: „Z posłuchania Jego Świątobliwości, dnia 27 lutego 1852. Jego Świątobliwość przedłużył na dalsze pięć lat władze, o których w prośbie, Alojzy Kard. Lambruschini”.

[101] W odpowiedzi na tę prośbę znajdujemy potwierdzenie stanowiska „przełożonego wspomnianej Kongregacji” przez samego papieża.

[102] Następują własnoręcznie przez papieża napisane słowa: „Dnia 25 maja 1847. Według roztropnego uznania Księdza Wincentego Pallottiego, Przełożonego wspomnianej Kongregacji. Papież Pius IX”.