Strona 50

Tom II

[44] Jakoż głównym celem [podkreśl.—F. 13.] skłaniającym petentów do życia w Stowarzyszeniu (Congregazione) była właśnie troska o stworzenie takiego Kolegium. Jednakże wskutek różnych okoliczności ułożonych czy dopuszczonych przez Opatrzność Boską (a więcej jeszcze przez własną niegodność)[97] nie powiodło się im to [zamierzenie]; musieli się zadowolić tym, że mogli przysposobić kilku do wysłania ich do pogańskich krajów w charakterze misjonarzy (…)[98].

20. [PROŚBA O STALE UPOWAŻNIENIA DLA CZŁONKÓW KONGREGACJI]

(18 III 1847; OOCC IV 91 — 92)[99]

[45] Ojcze Święty

Kapłani Stowarzyszenia (della Congregazione) Pobożnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, najuniżeńsi petenci Waszej Świątobliwości, pragną być wysłuchani przez przesławną wiarę, miłość i gorliwość Waszej Świątobliwości, w imię większej chwały Bożej i większego uświęcenia własnego jak i dusz bliźnich, poprzez wszystkie prace, a osobliwie przez wykonywanie świętej posługi ewangelicznej. Dlatego ośmielają się prosić o przyznanie im na zawsze następujących władz:

1. udzielania umierającym błogosławieństwa połączonego z odpustem zupełnym na moment śmierci;

2. udzielania przy końcu św. misji czy św. ćwiczeń rekolekcyjnych, tak publicznie jak prywatnie, Błogosławieństwa zwanego Papieskim, wraz z odpustem zupełnym;

3. odprawiania Mszy św. łącznie z odpustem tzw. Ołtarza uprzywilejowanego, osobistego i codziennego;

4. odprawiania Mszy św. w dwie godziny przed świtem i w godzinę po południu;

5. poświęcania przez błogosławienie: koronek, krzyżyków, medalików, figurek itd., z prawem odpustów zaznaczonych w spisie ogłoszonym z polecenia Waszej Świątobliwości przez J. Eminencję Najprzewielebniejszego Kardynała Prefekta Świętej Kongregacji Odpustów, dla tych, którzy wypełniają wskazane tam dzieła nosząc czy posługując się koronkami, krzyżykami itd., poświęconymi przez Waszą Świątobliwość.

[97] Słowa w nawiasie dopisane później.

[98] Następują niezupełnie zrozumiałe, na skutek braku wszystkich wyrazów, wyjaśnienia sprawy i prośba o zgodę na podanie wymienione wyżej w nagłówku.

[99] Jest godną uwagi rzeczą, że w tej urzędowej petycji do samego papieża Kongregacja występuje jako Instytut „Pobożnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego”.