Strona 46

Tom II

16. [PODANIE DO PA PIEŻA W SPRAWIE UPOWAŻNIEŃ WYKONYWANYCH „NA PODOBIEŃSTWO ZAKONNIKÓW”]

(24 IX 1846; OOCC IV 84—85)[86]

[37] Ojcze Święty

Pobożna Unia Księży pod wezwaniem Najśw. Maryi Królowej Apostołów, których powołaniem jest zajmowanie się dziełami miłosierdzia i pracą kapłańską w celu pomnożenia, obrony i krzewienia pobożności i wiary śwętej, zwraca się do Waszej Świątobliwości z pokorną prośbą, by Wasza Świątobliwość raczył zezwolić członkom tej Unii na udzielanie świętych sakramentów bez specjalnych ograniczeń tak w czasie wielkanocnym, jak w wypadkach choroby, oraz na odprawianie pogrzebów i grzeb anie własnych zmarłych, podobnie jak to czynią zakonnicy. O uprawnienia te prosi fUnia] dla mieszkańców św. Ustronia Najśw. Zbawiciela Na Fali, jak i dla innych, które już są lub będą założone.

Oby itd.

Do Jego Świątobliwości naszego Pana

Szczęśliwie panującego Papieża Piusa IX[87]

17. [PROŚBA O UPOWAŻNIENIA DLA PIA CASA W RZYMIE]

(druga poł. paźdz. 1846; OOCC IV 86—87)[88]

[38] Ojcze Święty

Wincenty Pallotti, najuniżeńszy petent Waszej Świątobliwości, ośmiela się w charakterze rektora Pia Casa di Carita przy ulicy Borgo S. Agata ai Monti przedstawić co następuje: Dom ten, założony przez nasze Pobożne Zjednoczenie pod wezwaniem i opieką Najśw. Maryi Królowej Apostołów dla przygarnięcia biednych opuszczonych dziewcząt, stanowi obecnie wspólnotę liczącą około 80 osób, które żywią gorące i pobożne pragnienie, by w kaplicy swego ustronia mogły adorować często Najśw. Sakrament, a także uczestniczyć w niej czasem w Najśw. Ofierze Mszy św. Stąd pokorna suplika: by nie przeszkodzić w tak wielu aktach

[86] Choć petent występuje formalnie pod nazwą „Pobożnej Unii Księży pod wezwaniem Najśw. Maryi Królowej Apostołów”, prosi jednak o upoważnienia, jakie mają być stosowane przez powstający Instytut, ad instar regularium. Uderza też brak wstępnych dodatków, wyjąwszy konieczny tytuł Adresata.

[87] Następują słowa napisane własną ręką Piusa IX: „Dnia 24 września 1846, Przyznanie łaski. Papież Pius IX”.

[88] Dom ten założony przez Zjednoczenie, a nie mający jeszcze osobowości prawnej, zwraca się do Piusa IX przez swego rektora Wincentego Pallottiego, a nie przez rzeczone Zjednoczenie czy Kongregację, chociaż ta ostatnia występuje już w roku 1846 jako osobny Instytut zdolny do działań prawnych.