Strona 437

Tom II

[12] [Tytuł 9][854]

Obrzęd przyjmowania wiernych do Pobożnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, założonego pod opieką Najśw. Maryi Panny Królowej Apostołów, połączony z poświęceniem i nałożeniem szkaplerza tegoż Zjednoczenia[855]

Kapłan w komży i białej stulę zbliża się z ministrantem do ołtarza i klęcząc odmawia głośno „Pozdrowienie Anielskie”, „Zdrowaś Maryjo” itd. V. Królowo Apostołów. R. Módl się za nami. Zaraz [po tym], stojąc lub siedząc, wygłasza w mowie ludowej krótkie przemówienie, pouczając wiernych o celu i o specjalnym uczestnictwie w duchowych dobrach tego Pobożnego Zjednoczenia. Niech pobudza lud do gorliwego i nieustannego realizowania tegoż celu przez modlitwy i czyny. Ukończywszy przemówienie wstaje i głośno zaczyna: V. Wspomożenie nasze itd. V. Panie, wysłuchaj, itd. V. Pan z wami itd.

(W tekście, który następuje, zmienia się rodzaj i liczbę przyjmowanych):

Módlmy się

Prosimy Cię, Panie, wysłuchaj prośby nasze [itd., według Wyb. I 230—231, aż do: „Błogo -+- sławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen].

Wreszcie do „Księgi Agregowanych” wpisuje się imię, nazwisko, kraj, miejsce zamieszkania, stan, stanowisko lub godność, rzemiosło lub zawód i wiek przyjętego; a jeżeli jest odpowiednio przygotowany do pełnienia jakiegoś dobrego dzieła, należy to zaznaczyć, by w razie potrzeby mógł być do niego skierowany według zasad.

[13] [Następuje druga wersja obrzędu, której tekst wraz z wyjaśnieniami podaje Wyb. I 229—231[856] ].

[Spis treści Ceremoniałów][857]

[854] Ten numer porządkowy pochodzi od ks. Hettenkofera.

[855] Obrzęd ten występuje w dwu wersjach: wcześniejszy, opracowany przez Karola Marię Sallarta, poprawiony przez Pallottiego i Orlandiego, przytaczamy teraz; drugi, pochodzący od Pallottiego, zamieścił ks. Tomasz Bielski w Wyb. I 229—231.

[856] Zob. też „Porządek przyjęcia jednej lub wielu osób (które nie tworzą jakiejś społeczności) do Pobożnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego”. Ten obrzęd znajduje się w: Wyb. I 214—215 nry [670] — [672].

[857] Przy końcu oryginału Rytuału III ks. Hettenkofer zamieścił spis treści, o tyle cenny, że zawiera odnośniki poszczególnych 9 tytułów do odpowiedników w RW. Indeks ten znajduje się na stronach 386—388 niniejszego tomu.