Strona 417

Tom II

Przez zasługi i orędownictwo wszystkich świętych Mężów i Niewiast.

R. Poślij itd.

V. Królowo Apostołów, proś Syna Twego — Pana żniwa.

R. Aby posłał robotników na żniwo swoje i zlitował się nad ludem swym [por. Łk 10, 2 i Jl 2, 17].

V. Wszyscy Święci Aniołowie, Archaniołowie, Trony, Panowania, Księstwa, Władze i Moce niebieskie, Cherubini i Serafini, Patriarchowie, Prorocy, święci Nauczyciele Prawa, Apostołowie, wszyscy Męczennicy Chrystusa, święci Wyznawcy, Dziewice Pańskie, Anachoreci oraz wszyscy Święci, proście Pana żniwa, Aby przysłał robotników na żniwo swoje i zlitował się nad ludem swym, abyśmy wszyscy z Nim, z Ojcem i z Duchem Świętym radować się mogli przez wszystkie wieki wieków. Amen.

[7f] Teraz kandydat podnosi się i będąc tylko w sutannie czy w habicie swego zakonu, przystępuje do ołtarza, gdzie upada na kolana, a kapłan poświęca szarfę na użytek misjonarzy.

V. Wspomożenie nasze itd. — R. Który stworzył itd. V. Panie, wysłuchaj itd. — R. A wołanie itd. V, Pan z wami. — R. I z duchem itd.

Módlmy się[812]

Boże, który dla uwolnienia niewolnika chciałeś, by Syn Twój był powrozami związany, pobło + gosław ten pas i spraw, aby sługa Twój, który nim niby pokutnymi więzami będzie opasywany, miał wiecznie w pamięci więzy tegoż Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, a trwając zbawiennie z wiarą, nadzieją, miłością i wielką gorliwością o [zbawienie] dusz, w zespole misjonarzy, do którego zostaje przyjęty, był świadom zawsze, że z ochotnego serca jest związany z Twą służbą. Przez Chrystusa, itd.

Kropi [wodą święconą] szarfę, którą w rękach kapłana całuje kandydat, a kapłan opasując go mówi:

Niech przepasze cię Pan nasz Jezus Chrystus zasługą i mocą swych więzów i niech w lędźwiach twych wygasi zarzewie pożądliwości, by trwała w tobie moc powściągliwości i czystości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Jeżeli kandydat jest zakonnikiem i ma pas swego Instytutu, nie poświęca się go ani się nim kandydata nie opasuje, lecz kapłan podaje tylko koniec pasa kandydatowi do ucałowania i mówi w tym czasie, jak wyżej: Niech cię przepasze Pan nasz itd.

Kandydat całuje trzymany przez kapłana wizerunek Ukrzyżowanego P. N. J. C. w formie pektoralnego krzyża na użytek misjonarzy, kapłan zaś zawieszając mu go na szyi, na czarnej tasiemce albo na łańcuszku, by zwisał na piersi, mówi:

[812] Modlitwa oryginalna Pallottiego.