Strona 416

Tom II

powiedziałeś, że żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników mało, proście zatem Pana żniwa, aby przysłał robotników na żniwo swoje [por. Łk 10, 2], racz [to sprawić], by w zjednoczeniu z Boską Twoją intencją[810], z jaką Ty sam modliłeś się na ziemi do Ojca, dane było i nam te oto modły zanosić, byśmy przez nieskończone miłosierdzie Twoje oraz przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Twej Rodzicielki jak i wszystkich Świętych, zasłużyli sobie na wysłuchanie. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków Amen.

Kantorzy intonują zaraz:

Przez Tajemnicę świętego Wcielenia Twego.

R. Poślij itd.[811]

Przez przyjście Twoje.

R. Poślij itd.

Przez Narodzenie Twoje.

R. Poślij itd.

Przez modlitwę, posłuszeństwo i łagodność Twoją.

R. Poślij itd.

Przez Chrzest i święty Post Twój.

R. Poślij itd.

Przez przedziwne przepowiadanie Twoje.

R. Poślij itd.

Przez Krzyż i Mękę Twoją.

R. Poślij itd.

Przez Śmierć i Pogrzebanie Twoje.

R. Poślij itd.

Przez święte i wieczyste Kapłaństwo Twoje [por. Hbr 7, 24].

R. Poślij itd.

Przez nieskończoną miłość, dla której najdroższą Krwią odkupiłeś świat.

R. Poślij itd.

Przez Boskie ustanowienie Sakramentów.

R. Poślij itd.

Przez święte Zmartwychwstanie Twoje.

R. Poślij itd.

Przez przedziwne Wniebowstąpienie Twoje.

R. Poślij itd.

Przez przyjście Ducha Świętego, Parakleta.

R. Poślij itd.

Przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Rodzicielki Twojej.

R. Poślij itd.

Przez zasługi i orędownictwo św. Aniołów i Archaniołów.

R. Poślij itd.

Przez zasługi i orędownictwo św. Patriarchów i Proroków.

R. Poślij itd.

Przez zasługi i orędownictwo św. Apostołów i Ewangelistów

R. Poślij itd.

Przez zasługi i orędownictwo św. Uczniów Twoich.

R. Poślij itd.

Przez zasługi i orędownictwo św. Niewinnych [Młodzianków] i Męczenników.

R. Poślij itd.

Przez zasługi i orędownictwo św. Papieży i Doktorów.

R. Poślij itd.

Przez zasługi i orędownictwo św. Kapłanów, Lewitów i Wyznawców.

R. Poślij itd.

Przez zasługi i orędownictwo św. Mnichów i Eremitów.

R. Poślij itd.

Przez zasługi i orędownictwo św. Dziewic i Wdów.

R. Poślij itd.

[810] Aluzja do wstępnej modlitwy brewiarzowej: Aperi Domine.
>

[811]

[811]