Strona 414

Tom II

Jeśli nie zapanują nade mną, będę niewinny i czysty od ciężkiego grzechu. Niech słowa ust moich i myśli serca mego będą zawsze mile przed obliczem Twoim.

Panie, Pocieszycielu mój i Zbawicielu mój![804]. Chwała Ojcu itd. Powtarza się antyl: Nie wyście mnie itd., jak wyżej. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie. Ojcze nasz (po cichu).

V. I nie wódź nas na pokuszenie itd. — R. Ale zbaw itd.

V. Zbaw sługę itd. — R. Boże mój itd.

V. Niechaj nic itd. — R. A syn nieprawości itd.

V. Ześlij mu, Panie itd. — R. A z Syjonu itd.

V. Panie, wysłuchaj itd. — R. A wołanie moje itd.

V. Pan z wami itd. — R. I z duchem itd.

[Jeśli jest ich więcej, dostosować liczbę]

Módlmy się[805]

Boże, który pragniesz, aby wszyscy ludzie się zbawili i doszli do poznania prawdy, poślij, prosimy, robotników na żniwo Twoje i daj im moc głoszenia z całą ufnością słowa Twego, aby radosna wieść Twoja szła w dal i była wsławiona i żeby wszystkie narody poznały Ciebie, Boga prawdziwego, i Syna Twego przez Cię zesłanego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Boże, który pysznym się sprzeciwiasz itd., jak w nrze [547] KLambr. Zlej wieczną i najsprawiedliwszą miłość Twoją, o Boże święty, Ojcze wszechmogący, Twórco światła i prawdy, na.sługę Twego N. N. i racz go oświecić światłem rozumu Twego: oczyść go i uświęć, daj mu wiedzą prawdziwą, aby jako godny zwiastun Twego słowa i wierny szafarz Twych Sakramentów, trwał w stałej nadziei, prawym sądzie i świętej umiejętności[806].

[7d] Teraz kapłan czyta, a subdiakon jak zwykle śpiewa: Czytanie z Księgi Mądrości (Eccl. 36).

Zmiłuj się nad nami, Panie, Boże wszystkich rzeczy, i spojrzyj, ześlij bojaźń przed Tobą na wszystkie narody, wyciągnij rękę przeciw obcym narodom, aby widziały Twoją potęgę. Tak jak przez nas wobec nich okazałeś się świętym, tak przez nich wobec nas okaż się wielkim. Niech Cię uznają, jak my Cię uznajemy, że nie ma Boga prócz Ciebie, o Panie! Odnów znaki i powtórz cuda, wsław rękę i prawe ramię. Wzbudź gniew i oburzenie, zniszcz przeciwnika i zetrzyj wroga. Przyśpiesz czas i pomnij na przysięgę, aby wysławiano wielkie Twoje dzieła.

[804] Według L. Staffa.

[805] Pierwsza z tych oracji wzięta jest z Mszy „o rozkrzewienie wiary”, druga, „o pokorą”, z modlitw w różnych potrzebach (27), trzecia z obrzędu chrztu św., z małą adaptacją.

[806] Modyfikacja modlitwy przez wtrącenie słów: aby jako godny zwiastun (…) Twych Sakramentów. Przez Chrystusa (…)