Strona 411

Tom II

Ps 69: Boże, pośpiesz mi z pomocą itd.

Zanim odmówi się: Abyś nas samych w swej świętej służbie itd. Kapłan podnosi się i stojąc zwrócony nieco ku ołtarzowi i kandydatowi, błogosławi go, śpiewając:

Abyś tego oto sługę swego w świętej Twej służbie pobłogosławić + raczył.

R. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Śpiewa znów wyższym głosem:

Abyś tego sługę Twego w świętej Twej służbie pobłogosławić +, umocnić raczył.

R. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. I jeszcze głośniej śpiewa:

Abyś tego sługę Swego w świętej Twej służbie pobłogosławić -+-, umocnić i zachować raczył.

R. Prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Po ukończeniu Ps 69 wraz z Gloria, kapłan mówi: Zbaw sługę Swego, Panie, itd., jak w nrze [4g].

Pan z wami itd.

R. I z duchem itd.

Módlmy się[798]

Ku większej chwale Najśw. Twego Imienia i dla osiągnięcia wiecznego zbawienia dusz, niechaj miłe Ci będzie, Panie, ofiarowanie się sługi Twego N. N., by pełen Boskiej Twojej miłości, wiernie i nieustannie trwał w Twej świętej służbie.

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty przewyższasz obfitością Swych dobrodziejstw pragnienia i zasługi błagających Ciebie: obdarz nas miłosierdziem Swoim i odpuść nam, co sumienie niepokoi, a użycz tego, o co prosić się nie ośmielamy (Z niedz. XI).

Wszechmogący, miłosierny Boże, Tobie wierni zawdzięczają, iż godnie i chwalebnie mogą Ci służyć; spraw więc, prosimy, by sługa Twój bez przeszkody dążył do obietnic Twoich (Z niedz. XII).

Wszechmocny, wiekuisty Boże, daj słudze Swemu wzrost wiary, nadziei i miłości, by zaś wysłużył sobie to, co obiecujesz, daj mu ukochać, co nakazujesz (Z niedz. XIII).

Boże, Który Kościołowi swojemu dodajesz zawsze wzrostu, coraz to nowym potomstwem go obdarzasz, daj słudze Swemu N. N., by stale żył laską powołania, którą z miłosierdzia Twego otrzymał[799].

Wszechmogący, wieczny Boże, spójrz łaskawie na pobożność sługi Twego N. N., który niby jeleń rwie się do źródeł wód Twoich [por. Ps 41, 2]; spraw łaskawie, by nieustannie wzrastało w nim pragnienie sprawiedliwości [por. Mt 5, 6] i by uświęcała go łaska powołania. P. P. N. J. C. Amen[800].

[798] Z następujących teraz modlitw I, V, i VI pochodzi od Pallottiego, II, III i IV — z niedzieli: XI, XII i XIII po Zielonych Świątkach,

[799] Por. Teksty mszalne z wtorku po Zmartwychwstaniu Pańskim.

[800] Widzimy tu pewne modyfikacje treściowe i ilościowe w stosunku do modlitw przewidzianych w Rytuałach I i II (OOCC IX 18 i 101—103). Inne też jest zamknięcie całego obrzędu w Rytuale I niż w II i III.